Skolas iekšējās kārtības noteikumi

>>>Iekšējās kārtības noteikumus skatīt šeit<<<

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

>>Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skatīt šeit<<