Vārda dienu šodien svin: Verita, Everita, Benita, Sulamīte

Projekti

Starts info skola

 

Dalība novada, valsts un starptautiskos projektos no 2005. gada.

 • Comenius  projekts „Wasser, Quellen, Brunnen, Brucken”(2005.-2008)  kopā ar Austrijas un Lietuvas skolām.
 • Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts – „ Bērnu rotaļu un atpūtas laukums pie Suntažu vidusskolas”.
 • Ogres rajona pašvaldības projekti – „Iecel mani saulītē”, “Ņiprie augs stipri”, “Ceļamaize”, “Darbiņš man prieku deva” .
 • Comenius  projekts „Wir lerner toleranz in einmutingen Europa!” – 2009 -2011. Dalībvalstis: Lietuva, Latvija, Igaunija, Itālija, Polija.
 • LNB Lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu un jauniešu žūrija”,
 • Starptautiskais GIFAFFI filmu festivāls internetā,
 • Starptautiskais informāciju tehnoloģiju konkurss „Bebrs”,
 • Sportiskākā klase, Nesmēķējošā klase, „ZZ Čempionāts”
 •  Jauniešu iniciatīvas projekti: AEGEE-Ogre projekts „Eiropas paklājs” , Ogres jauniešu kluba „Projektu darbnīcas”  projekts „Zobrata akadēmija”
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas koordinētā kustība „Draudzīga skola”, centra „Dardedze” drošības programma „Džimbas drošības skola”
 • LAD programma „ Skolas auglis”
 • IZM realizētajos ESF projektos „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, "Dabaszinības un matemātika", „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu informatizācija”.
 • Comenius projekts „Mācīšanās dabā visiem” (2013 -  2015) kopā ar Ogres novada skolām: Madlienas, Jaunogres vidusskolām, Ogresgala pamatskolu un Rīgas bērnu Vides skolu, Ogres pašvaldību un Sautendas reģiona skolām Lielbritānijā.
 • Uzņēmejdarbības projekts "Esi līderis!", no 2015.gada.
 • Iespēja skolā iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību sadarbibā ar autoskolu "CREDO".

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.