Vārda dienu šodien svin: Verners, Muntis

Mēs lepojamies

2016./2017. m.g.

Skolēnu olimpiāžu, konkursu rezultāti 2016./17.m.g.

Rezultāti valstī

Vieta

Klase

Skolēns

Mācību priekšmets

Skolotājs

3.

11.

Signe Zutere

ZPD

Ieva Glūdiņa

3.

9.

Toms Valdemārs Eiduks

ZPD

Ilona Kārkliņa

1.-10.

12.

Ilze Glaudiņa

Konkurss – filma par novadnieku.

Rita Glaudiņa

Atzin.

11.

Zane Jēkabsone

Angļu valoda

Inita Tolpežņikova

Rezultāti novadā

Vieta

Klase

Skolēns

Mācību priekšmets

Skolotājs

1.

9.

Toms Valdemārs Eiduks

fizika          

Lolita Villere

1.

9.

Artis Vigulis

fizika          

Lolita Villere

1.

6.a

Betija Elza Eiduka

matemātika

Skaidrīte Andževa

1.

6.b

Īrisa Brička

matemātika

Skaidrīte Andževa

1.

12.

Edmunds Spirģis

vēsture

Ilze Ludāne

1.

9.

Eduards Nils Jakobsons

Med. 1.palīdzība

Ilona Kārkliņa

2.

11.

Rihards Barkāns

matemātika       

Gunta Andersone

2.

9.

Toms Valdemārs Eiduks

ķīmija

Ilona Kārkliņa

2.

6.a

Betija  Elza Eiduka

Vizuālā māksla

Linda Jēkabsone

2.

9.

Una Juškāne

mājturība un tehn.

Ināra Ozoliņa

2.

9.

Eduards Nils Jakobsons

Konkurss “Pazīsti savu organismu”

Ilona Kārkliņa

3.

8.

Patrīcija Pavlova

Krievu valoda

Astrīda Ārmane

3.

6.a.

Marta Marija Maurāne

Inform. konkurss

Ieva Glūdiņa

3.

9.

Helēna Gintere

bioloģija

Ilona Kārkliņa

3.

11.

Zane Jēkabsone

bioloģija

Ilona Kārkliņa

3.

9.

Toms Valdemārs Eiduks

mājturība un tehn.

Kaspars Rimšs

3.

5.

Ričards Bogdanovs

matemātika       

Gunta Andersone

3.

10.

Monta Terēže Barkāne

Vides izziņu spēles

Ilona Kārkliņa

3.

6.

Betija  Elza Eiduka

Marija Marta  Maurāne

Vides izziņu spēles

Ilona Kārkliņa

3.

5. – 6.

5.-6.kl.

Med. 1.palīdzība

Ilona Kārkliņa

Atz.

11.

Zane Jēkabsone

Angļu valoda

Inita Tolpežņikova

Atz.

9.

Helēna Gintere

Angļu valoda

Inita Tolpežņikova

Atz.

8.

Daniels Krūze, Patrīcija Pavlova, Paula Galauska

ģeogrāfija

Rita Glaudiņa

Atz.

12.

Valters Odziņš

ekonomika

Ilze Ludāne

Atz.

6.b

Īrisa Brička

Vizuālā māksla

Linda Jēkabsone

Atz.

12.

Zane Kampa

Konkurss “Pazīsti savu organismu”

Ilona Kārkliņa

Atz.

6.-9.

Una Juškāne, Betija Elza Eiduka, Marta Marija Maurāne , Iluta Ozoliņa, Sanija Zandberga

Konkurss “Lakstīgala”

Inita Andževa

Atz.

6.-8.

Liene Grava, Artis Farins, Tīna Elīza Ancāne, Paula Galauska, Jānis Mārtiņš Īvāns

Konkurss “Saules mūžu Latvijai”

Everita Kagaine,

Ira Andersone

Atz.

11.

Juta Buklovska

ZPD

Ilona Kārkliņa

Sagatavoja direktora vietniece mācību darbā Skaidrīte Andževa.

2015./2016. m.g.

2015./16. mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs ir iegūtas godalgotas vietas:

Mācību priekšmets Skolotājs Skolēns Klase Vieta
Latv.val. un lit. Everita Kagaine Helēna Gintere 8. atzinība novadā
Angļu valoda Inita Tolpežņikova Helēna Gintere 8. 3.vieta novadā, atzinība Zemgales reģionā
  Inita Tolpežņikova Zane Jēkabsone 10. atzinība Zemgales reģionā
Krievu valoda Astrīda Ārmane Artis Vigulis 8. 2.vieta novadā
Matemātika Gunta Andersone Evija Andersone 11. 3.vieta novadā
Matemātika Skaidrīte Andževa Īrisa Brička 5.b atzinība novadā
Fizika Lolita Villere Zane Jēkabsone 10. 3.vieta novadā
Bioloģija Ilona Kārkliņa Zane Kampa 11. 1.vieta novadā
Ķīmija Ilona Kārkliņa Toms Valdemārs Eiduks 8. 3. vieta novadā
Ķīmija Ilona Kārkliņa  Dāvis Klāvs Caune 11. atzinība novadā
Ekonomika Rita Glaudiņa Zane Kampa 11. 3.vieta novadā
Vēsture Ilze Ludāne Elvita Gavre 9. atzinība novadā
Mājturība un tehnoloģijas Ināra Ozoliņa Sanija Zandberga 6. atzinība novadā
Mājturība un tehnoloģijas Ināra Ozoliņa Elīna Ozola 8. atzinība novadā
Mājturība un tehnoloģijas Dzintars Andževs Toms Valdemārs Eiduks 8. 2. vieta novadā
Informātika Ieva Glūdiņa Betija Elza Eiduka 5.a 1. vieta novadā
Informātika Ieva Glūdiņa Marta Marija Maurāne 5.a 2. vieta novadā
Informātika Ieva Glūdiņa Renārs Lellis 6. 2. vieta novadā
Vizuālā māksla Linda Jēkabsone Samanta Deguna 9. 1. vieta novadā
Vizuālā māksla Linda Jēkabsone Annija Antropova 7. 2. vieta novadā
Vizuālā māksla Linda Jēkabsone Keitija Elīza Sūna 9. 2, vieta novadā
Vizuālā māksla Linda Jēkabsone Liene Grava 6. 3. vieta novadā
Konkurss “Skolēns eksperimentē” Ilona Kārkliņa

Pēteris Līcis

Eduards Nils Jakobsons

Toms Voldemārs Eiduks

7.

8.

8.

Izvirzīti uz valsts konkursu, skatītāju simpātija
Konkurss “Iepazīsti Latvijas pilsētas. Latgale.” Ilze Ludāne

Una Juškāne

Elīna Ozola

8.

8.

2.vieta novadā

atzinība novadā

ZPD lasījumi fizikas sekcijā Lolita Villere Sintija Eglīte 11. izvirzīta Valsts lasījumiem
Novadpētniecisko darbu konkurss Ilona Kārkliņa Helēna Gintere 8. 2. vieta novadā
Projektu darbi 1.-4. kl. Ineta Liepiņa Anita Liepiņa 3. 1. vieta novadā

2013./2014. m./g.

Apsveicam Andi Ozoliņu un skolotāju Ritu Glaudiņu

ar iegūto  atzinību Valsts ekonomikas olimpiādē !


Apsveicam  Ogres, Lielvārdes un Ikšķiles starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus – Suntažu vidusskolas skolēnus!


Valters Levins 12. kl.        7 godalgas

1. vieta ekonomikas olimpiādē (izvirzīts uz Valsts olimpiādi) (skolot. Rita Glaudiņa) 1. vieta ķīmijas olimpiādē (skolot. Ilona Kārkliņa) 1. vieta latviešu valodas olimpiādē (skolot. Benita Trasūne) 1. vieta matemātikas olimpiādē (skolot. Gunta Andersone) 2. vieta bioloģijas olimpiādē (skolot. Andris Ziemelis) 3. vieta fizikas olimpiādē (skolot. Lolita Villere) 3. vieta vēstures olimpiādē (skolot. Ilze Ludāne)


Andis Ozoliņš 12. kl.         5 godalgas 1. vieta bioloģijas olimpiādē (skolot. Andris Ziemelis) 2. vieta ekonomikas olimpiādē (izvirzīts uz Valsts olimpiādi) (skolot. Rita Glaudiņa) 3. vieta ķīmijas olimpiādē (skolot. Ilona Kārkliņa) 3. vieta fizikas olimpiādē (skolot. Lolita Villere) atzinība angļu valodas olimpiādē (skolot. Inita Tolpežņikova)


 1. vietas vēl ieguvuši:

Velta Liepa 8. kl.  - vizuālās mākslas olimpiādē (skolot. Linda Jēkabsone) Elīna Ozola 6.kl. - mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolot. Ināra Ozoliņa) Reinis Ozoliņš 9. kl. - mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolot. Dzintars Andževs) Toms Valdemārs Eiduks 6. kl.  - mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolot. Dzintars Andževs)

2. vietas vēl ieguvuši:

Krista Barane 9. kl. - mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolot. Ināra Ozoliņa) Beatrise Ūdre 8. kl. - mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolot. Ināra Ozoliņa) Jānis Liepa 7.b kl. - vides un ģeogrāfijas olimpiādē (skolot. Rita Glaudiņa)

3. vietas vēl ieguvuši:

Toms Valdemārs Eiduks 6. kl.  - informātikas olimpiādē (skolpt. Ieva Glūdiņa) Kaspars Krasts 7.b kl. - vides un ģeogrāfijas olimpiādē (skolot. Rita Glaudiņa)

atzinības vēl ieguvuši:

Evita Janberga 10.kl.   -  bioloģijas olimpiādē (skolot. Andris Ziemelis) Rihards Barkāns 8. kl.matemātikas olimpiādē (skolot. Skaidrīte Andževa) Artis Vigulis 6. kl.     -     matemātikas olimpiādē (skolot. Gunta Andersone) un vides un ģeogrāfijas olimpiādē (skolot. Rita Glaudiņa) Helēna Gintere 6. kl. - informātikas olimpiādē (skolot. Ieva Glūdiņa) Ieva Grava 8. kl. - ģeogrāfijas olimpiādē (skolot. Rita Glaudiņa) Evita Slaviete 7.b kl. - mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolot. Ināra Ozoliņa) Keitija Elīza Sūna 7.b kl. - vizuālās mākslas olimpiādē (skolot. Linda Jēkabsone)


 Iegūti labi rezultāti Valsts un starpnovadu konkursos:

1. vietas ieguva

Daniels Krūze 5. kl. un Pēteris Līcis 5. kl. vides pētnieku konkursā "Skolēni eksperimentā" (skolot. Andris Ziemelis) Paula Galauska 5. kl. veselības mācības konkursā (skolot. Lolita Villere) Artis Farins, Daniels Krūze, Pēteris Līcis, Annija Antropova, Tīna Elīza Ancāne (visi 5. kl.) konkursā "Esi gudrs, būsi vesels" (skolot. Lolita Villere) Īrisa Brička 3.kl. novadpētniecisko projektu konkursā (skolot. Lilita Bērziņa) Mareks Kārkliņš 3.kl. novadpētniecisko projektu konkursā (skolot. Lilita Bērziņa)

3. vietas ieguva

Laura Bērziņa 2.kl. novadpētniecisko darbu konkursā (skolot. Ināra Ozoliņa) Laura Ozola, Ieva Grava 8.kl. novadpētniecisko darbu konkursā (skolot. Ieva Glūdiņa) Liene Grava 4.kl. datorgrafikas konkursā "Mans draugs citplanētietis" (skolot. Ieva Glūdiņa)

atzinības ieguva

Annija Daniela Rogule 6.kl., Keitija Elīza Sūna 7.b kl. un Artis Farins 6. kl. sociālo zinību konkursā (skolot. Rita Glaudiņa) Zane Kampa  9. kl., Līga Katrīna Linde 8.kl. un Velta Liepa 8. kl. vēstures konkursā par Kurzemi Kaspars Krasts, Jānis Liepa un Artis Vigulis (6.kl.) vides pētnieku konkursā "Skolēni eksperimentē" Santa Apenīte (8.kl.) un Justīne Kalniņa (9. kl.) novadpētniecisko darbu konkursā Adriana Krūze (3. klase) datorgrafikas konkursā "Mans draugs citplanētietis" Daniils Gulovs, Gatis Dudars, Voldemārs Pitkevičš, Elizabete Donska un Anita Liepiņa (visi 1.klase) konkursā "Tīra Baltijas jūra sākas vannas istabā" Liene Grava 4. klase              Adriana Krūze 3. klase

 Suntažu vidusskolas 8. klases skolēni piedalās Pirmajā Rīga Plaza Teātru olimpiādē

1.12.2013. Rīga Plaza centrālajā laukumā savā starpā teātra mākslā sacentās vienpadsmit 7.-9.klašu skolēnu komandas. Komandu sniegumu dažādās disciplīnās vērtēja nopietna žūrija: Kultūras Akadēmija pārstāvis Aivars Līnis, improvizācijas teātra Spiediens.com improvizatore Līga Putniņa un Modes un izklaides centra Rīga Plaza direktore Iveta Priedīte. Olimpiādes uzdevumus gatavoja un pasākumu vadīja radošā apvienība Spiediens.com ar Arturu Vadītāju priekšgalā, kurš ar savu entuziasmu un skatuves pieredzi skolēnus uzmundrina un iedrošina veiksmīgam startam. No Suntažu vidusskolas 8. klases Olimpiādē piedalījās komandas "Spogulīt, spogulīt..." un "Kā viens vesels". <<lasīt rakstu KasJauns.lv>> << lasīt rakstu Ogrenet.lv>> <<noskaties video šeit>>

20 labāko skaitā arī Suntažu vidusskola

Ata Kronvalda fonds publiskojis skolu reitingu, kurā no Ogres novada skolām vislabāk veicies Ogres 1.vidusskolai un Suntažu vidusskolai, kas vērtētas atsevišķās grupās. Fonds labākos skolu kolektīvus apbalvo pēc sasniegumiem skolēnu zinātnisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs. Skolas vērtē lielo - vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100 - un mazo skolu grupās. <<lasīt rakstu>>

Godina Ogres novada pašvaldības labākos pedagogus

Sveicam bioloģijas skolotāju Andri Ziemeli! <<lasīt rakstu>>

 Suntažu vidusskola saņem LIZDA atzinību

LIZDA rīkotajā konkursā "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013" Suntažu vidusskola iegūst īpašu atzinību un veicināšanas balvu! <<lasīt rakstu>>  

 

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.