Atvērto durvju dienas Latvijas izglītības iestādēs 2018./2019. gadā:

http://www.niid.lv/infodienas

Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2018./2019. studiju gadā:

http://www.niid.lv/jaunas_program_2018

Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā:

http://www.niid.lv/dokumentu-iesniegsana-ai

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības:

http://www.niid.lv/niid_search?level_1=4&qy=&x=47&y=14

Studiju iespējas Eiropas Savienībā:

https://ec.europa.eu/ploteus/

Studiju iespējas ASV:

https://educationusa.state.gov

Profesiju aprakstu katalogs:

http://www.profesijupasaule.lv

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=proflist&type=1

Karjeras izvēles testi:

Latviski:

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

https://www.alberta-koledza.lv/index.php?parent=10000

Karjeras veidošanas palīgs jauniešiem:

Latviski: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1

Angliski: http://www.careertest.net