Vārda dienu šodien svin: Verners, Muntis

Par mūsu skolu

Suntažu vidusskolas mācību un audzināšanas darba pamatmērķis un prioritārie uzdevumi 2019./2020. mācību gadam:

Pamatmērķis

Uz skolēnu centrēts  mūsdienīgs izglītības process, kas balstās uz skolēnu un skolotāju savstarpēju sadarbību.

 Prioritārie uzdevumi:
 1. Uzsākt pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu pirmsskolas izglītībā.
 2. Paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, veicinot tekstpratību.
 3. Aktualizēt skolotāju sadarbību profesionālajai izaugsmei:
  • veidot sadarbības grupas mācību satura plānošanai un snieguma vērtēšanai pa jomām;
  • dalīties pieredzē par mācību metodēm, kas attīsta tehnoloģisko pratību;
  • savstarpēja stundu vērošana, vadīšana.
 4. Sekmēt skolēnu nacionālās identitātes un patriotisma jūtu  nostiprināšanu:
  • apgūt un stiprināt latviešu tautas tradīcijas, gatavojoties XII Latvijas skolu Dziesmu un deju svētkiem;
  • nostiprināt piederības izjūtu savai skolai, gatavojoties skolas 100 gadu jubilejai.

SUNTAŽU VIDUSSKOLAS NOLIKUMS >>> skatīt Suntažu vidusskolas Nolikumu šeit <<<

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.