Prezentācijas (arī latviski) Mācību satura krātuve eduspace Pedagogs.lv
Portāls jauniešiem Izglītības un zinātnes ministrija Jauniešu kultūras portāls
Mainies ar grāmatām tīklā! Ogres novads Start (IT)
Valsts izglītības attīstības aģentūra Skolas vārds Skolotājs