Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

22. Starpnovadu skolotāju sporta spēles

Šogad 22. Skolotāju un skolas darbinieku sporta spēles norisinājās Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā. Tas ir labs ieskrējiens un kolektīva saliedēšanas pasākums pirms jaunā mācību gada. Atklāšanas parādē sporta laukumā plecu pie pleca stāvēja 27 komandas, kas pārstāvēja četru novadu - Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pamatskolas, vidusskolas, skolu filiāles, pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes, kā arī vienīgo tehnikumu. Visus sporta spēļu dalībniekus ar apsveikuma vārdiem uzrunāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, Ogres starpnovadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Airisa Lepere un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors Vladimirs Samohins. Saņēmuši veiksmes vēlējumus, skolotāji, audzinātāji, direktori un citi skolai pietuvināti cilvēki devās pretī pārbaudījumiem, kuru bija gana daudz – vairāk nekā desmit dažādu netradicionālā sporta veidu. Pasākuma rīkotāji pat tādas visiem zināmas sporta spēles kā futbols un volejbols bija pārvērtuši līdz nepazīšanai, pamatīgi sarežģījot veicamos uzdevumus. Piemēram, volejbolisti aizsegtā tīkla dēļ nevarēja redzēt savus pretiniekus, bet futbolistiem bija jāspēlē ar speciālām sejas maskām, kas ierobežoja viņu redzes leņķi, padarot spēli gana jautru un atraktīvu. Netrūka vēl dažādu sporta aktivitāšu, kas ienesa smaidu dalībnieku sejās. Prieks par kuplo pulciņu, kas šogad pārstāvēja Suntažu vidusskolu: Astrīda Ārmane, Mārtiņš Leja, Ieva Glūdiņa, Gundars Tipāns, Gunta Būmeistare, Linda Jēkabsone, Vita Sūna, Inita Tolpežņikova, Ira Andersone, Ilze Ludāne, Dita Barkāne, Evija Sondore, Imants Artemjevs, Marija Grauze. Mājās atgriezāmies ar vislielāko balvu: prieku par jaukā kompānijā un sportiskā garā pavadīto laiku!

Ārpusstundu darba organizatore Gunta BūmeistareP1110132

Jaunais mācību gads Suntažu vidusskolā

2016./17. mācību gadu Suntažu vidusskolā uzsāk 336 skolēni un 41 pedagogs. Šis gads pienācis ar izmaiņām skolas vadībā. Skolas direktores pienākumus pēc 11 darba gadiem vairs neveiks Astrīda Ārmane. Skola šajos gados izveidota par mūsdienīgu un konkurētspējīgu mācību iestādi sakoptā un mūsdienīgā kultūrvēsturiskā vidē. Direktores pienākumus uz nenoteiktu laiku pildīs Skaidrīte Andževa.

Svinīgajā līnijā goda vietā 1.un 12. klases. Pa kuru laiku tā izmainījušies divpadsmitie?! Tik atbildīgi un pašpārliecināti! Nav brīnums, ka mūsu 20 mazie pirmklasnieki jūtas ļoti droši un smaidīgi, saņemot pirmklasnieka pasi. Viņiem ir droša aizmugure!

Tiekam iepazīstināti ar klašu piepildījumu, audzinātājiem un pedagogiem. Prieks, ka jau strādājošajiem pedagogiem pievienojas mājturības skolotājs Kaspars Rimšs, sporta skolotājs Mārtiņš Leja, pirmsskolas izglītības metodiķe Inese Semenko, bet audzinātājas pienākumus pirmo reizi pēc augstskolas beigšanas uzsāks Everita Kagaine.

Sveicam arī mūsu skolnieces Annu Donsku un Almu Jakobsoni, kas uzsāk šo mācību gadu ar veiksmīgu dalību starptautiskajā mākslas konkursā Bulgārijā. Īpašs paldies 10. klases skolniecei Samantai Degunai, kas mākslas skolā iegūtās prasmes pielietoja, noformējot PII „Suntiņi”  lasīšanas telpu.

Tad vecāku tikšanās ar skolas administrāciju, bet pils zālītē, kas pārtapis par „Izgudrotāju ciemu”, jau gaida jautrais profesors. Izgudrot tiek aicināti pirmklasnieki, divpadsmitie un viņu vecāki.

10.klasei un viņu vecākiem šajā laikā tikšanās ar uzņēmējdarbības projekta „Esi līderis!” vadītāju Jāni Stabiņu. Projektā darbojamies jau trešo gadu.

Pēkšņi no pils logiem atskan jautra melodija. Izrādās, mūzikas skolas pasniedzēji Initas Andževas vadībā sniedz  koncertu saviem esošajiem un potenciālajiem interesentiem. Bet pils pagrabā uz pirmo tikšanos sanākuši lieli un mazi mākslas mīļotāji.

Kad aktivitātes rimušās, atlikusi iespēja nofotografēties pils zālājā izveidotajā foto stūrītī.

Saviem skolēniem novēlam:

Būt lidojumā kopā ar putniem, kuri gaisu un vēju šķeļ,

ar mainīgiem mākoņiem, kuri no saules lēkta līdz rietam debesu krāsas smeļ…

Lidojumā būt-savās domās un sapņos, vien uzmanoties,

lai saikne ar zemi nepazūd!

Ārpusstundu darba organizatore Gunta Būmeistare

IMG 4031

"Suntiņi" ielīgo Jāņus

Līgojati, līgojati,
Līgo, līgo, līgo, Jānīt!
Nav vairs tālu Jāņa diena,
Līgo, līgo, līgo, Jānīt!
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena…

Kā katru gadu, arī šogad Suntažu vidusskolas paši jaunākie audzēkņi - „Suntiņi” -  ielīgoja Jāņus.Šoreiz savās mājās mūs laipni jo laipni sagaidīja Inita un Armands Andževi, priecējot ar muzikālo līgošanu un īstenu Jāņa dienas cienastu. Svētku svinēšanas attīstošais mērķis bija parādīt mazajiem topošajiem skolēniem vienu no Jāņa dienas svinēšanas aktivitātēm - ciemos iešanu un kopīgu līgošanu. Ciemos gājām rūpīgi sagatavojušies - līdzi ņemot vecāku sarūpētās jāņu zāles, vainagiem galvās un dažādas rotaļas un dziesmas iemācījušies. Kopā ar nama saimniekiem izdziedājām līgodziesmas, gājām rotaļās, ēdām cienastu un bijām patiesi pārsteigti un priecīgi par Jāņa tēva (jeb Armanda Andževa) iekurināto ugunskuru. Un kur nu bez fotosesijas, kuru paši bērni nākamo dienu nodarbību laikā ar prieku aplūkoja, atceroties interesantos notikumus! Varam droši un lepni teikt, ka caur pozitīvām emocijām un praktisko darbošanos jaunākie bērni guva tik svarīgos pirmos priekšstatus par latviešu tautas tradīcijām Jāņa dienu sagaidot.

Liels paldies Initai un Armandam par jauko uzņemšanu!

Suntiņu” kolektīva vārdā Evija Giņko

Dalība projektā „Esi līderis!”

"Esi Līderis!"  ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 15 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Šī projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība. Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai. Tās ir:

• Lietišķā etiķete

• Mārketings

Attēls1

• Lietvedība

• Grāmatvedība

• Uzņēmējdarbība

• Likumdošana

• Menedžments

Suntažu vidusskola šajā projektā iesaistījusies nesen - 2015. gada martā. Šobrīd apmācības turpina 15 jaunieši no 10. un 11. klases.  Kā veiksmīgāko pasākumu ar mūsu skolas dalību jaunieši min karjeras meistarklases, ko vada projekta "Esi līderis!" un Biznesa vadības koledžas direktors Jānis Stabiņš. Meistarklases mērķis ir iedrošināt vidusskolēnus - topošos studentus mērķtiecīgai karjeras izvēlei. Nodarbībās jaunieši uzzināja veiksmīgas karjeras priekšnoteikumus, diskutēja par interesējošiem jautājumiem un dalījās savos nākotnes plānos. Nodarbības notikušas gan pie mums skolā, gan Biznesa vadības koledžas telpās. Divas mūsu skolas komandas startēja „Biznesa spēlēs” Valmierā, kur ieguva 4.labāko rezultātu no 22 komandām. Šogad projektā iesaistītajiem skolotājiem bija iespēja piedalīties starptautiskos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos Somijā ”Nākotnes skola sākas šodien”. No Suntažu vidusskolas šo iespēju izmantoja 2 skolotāji.

Gaidām jaunus dalībniekus no 10. klases!

Informāciju sagatavoja Gunta Būmeistare - direktora v. ārpusstundu darbā, projekta „Esi līderis!” koordinatore Suntažu vidusskolā.

 

Grāmatas un bibliotekāre

Suntažu vidusskolā strādā vislieliskākā skolu bibliotekāre Valda Tuča. Nevienai skolai valstī nav tāds mācību grāmatu klāsts! Bibliotekāre aktīvi piedalās Bērnu žūrijā, rīko Bibliotēkas stundas un izpilda katru skolotāju vēlmi. Protams, bez lielā pašvaldības atbalsta tas nebūtu iespējams. Šobrīd uz mana galda ir visjaunākās grāmatas programmēšanas pamatu mācīšanai vismazākajiem. Jaunie programmētāji - gatavojieties - septembrī atsāksim visu jaunā vēl labākā kvalitātē!

Ieva Glūdiņa

Baltā zvaniņa svētki

13.maijā notika Baltā Zvaniņa svētki jeb pēdējais zvans. Šogad 11.klase īpaši pacentās sveicot divpadsmitos. Pēc svinīgās līnijas īpašā Baltā limuzīnā jeb izdekorētā skolēnu busiņā devāmies uz Kanāriju salām - suntažniekiem šī vieta zināma ar nosaukumu „Mīlestības saliņa”. Mīlestības saliņā mūs apkalpoja 11.klases oficianti, kas mūs cienāja ar ļoti garšīgām Baltām uzkodām, un, kamēr našķojāmies, mums dziedāja Balto dziesmu visjaukākajā un sirsnīgākajā izpildījumā. Pēc šīs pasēdēšanas devāmies atpakaļ uz skolu pa balti izrotātu tiltu un, protams, nevarējām iztikt bez fotografēšanās pie Baltajiem taureņiem! Ierodoties skolā, mūs sagaidīja... garšīgas svētku pusdienas! Šajā dienā sajutāmies ļoti īpaši! Liels paldies 11.klases skolēniem un audzinātājai Initai Andževai no mums - divpadsmitajiem - un liels paldies arī visiem skolas darbiniekiem par sagādāto prieku gan mums, gan visiem pārējiem!

12.klases vārdā - Gunārs Bākulis

IMG 7484

1. Datorikas olimpiāde

Tieši Vispasaules Scratch dienā 14.maijā Rīgā notika 1. Datorikas olimpiāde Scratch programmēšanā. No mūsu skolas atlasi izturēja un olimpiādē piedalījās: Īrisa Brička, Katrīna Roze Vecroze, Diāna Kudrjakova, Jānis Mārtiņš Īvāns, Matīss Brants (visi 5. klase) un Renārs Lellis (6. klase). Olimpiādi organizēja Latvijas Universitātes studenti, lai aktualizētu programmēšanas nozīmi mūsdienās. Pavisam olimpiādē piedalījās 94 skolēni. Trīs stundas varēja risināt interesantus uzdevumus, pēc tam cienāties ar picu un iepazīties ar citu skolu programmētājiem, kamēr organizatori laboja iesūtītos darbus. Tas krietni ieilga, tāpēc bija laiks apdomāt, cik neatlaidības un pacietības vajadzīgs, lai labi apgūtu programmēšanu. Gadžetus un galvu reibinošas naudas balvas šoreiz saņēma citi, bet svarīga ir Renāra atziņa: "Tas nebija zemē nomests laiks, jo varēja saprast, cik daudz vēl ir iespēju un ko vēl var iemācīties..." Man prieks par visiem, kuri godam pārstāvēja Suntažu vidusskolu! Paldies, bērni!
Ieva Glūdiņa

IMG 20160514 125342IMG 20160514 110130

Vides un ģeogrāfijas olimpiāde 5.-6.klasēm Ogresgalā

28.aprīlī Ogresgala pamatskolā notika Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu 5.-6.klašu vides un ģeogrāfijas olimpiāde. Tajā no mūsu skolas piedalījās 5.a klases meitenes – Betija Elza Eiduka un Marta Marija Maurāne, no 5.b klases – Īrisa Brička un no 6.klases Renārs Lellis. Olimpiādei bija divas daļas – indivudālā un komandas. Olimpiādē piedalījās 48 skolēni un 11 komandas. Individuālajā daļā bija tests par pārtiku, kurā Marta Marija Maurāne un Betija Elza Eiduka ieguva atzinību. Komandu sacensību daļā mūsu komanda ieguva godalgoto 3.vietu. Komandai bija vairāki uzdevumi Ogresgala pamatskolas teritorijā un tās apkārtnē. Sākumā bija jāatpazīst augi un koki pie skolas. Vēl bija uzdevumi pie Rankas un Ogres upēm, kur bija nepieciešams atrast Ogres upē dzīvojošās dzīvās radības un noteikt Rankas upes straumes ātrumu. Mums arī bija jāizmēra avota ūdens temperatūra. Bez tā vēl bija jāveic cietes noteikšanas eksperiments, acu ēnu izgatavošana no aktivētās ogles un citi uzdevumi. Mums visvairāk patika āra nodarbības, kur paši varējām praktiski darboties.

Renārs Lellis, 6.klases skolēns

2016 04 28 09.28.34 2016 04 28 10.55.19 2016 04 28 11.43.23 1

Ķeram pavasari 2016

8. aprīlī pirmsskolas bērni piedalījās Ogres novada pirmsskolu sporta dienā „Ķeram pavasari 2016”. Stafetēs kopā ar bērniem komandā piedalījās arī vecāki - Kates un Elīzas Martas mammas.
Sporta dienā veicām interesantas disciplīnas: slēpojām, vilkām kamaniņas, stūmām ķerras,  nesām milzu makaronus, skrējām caur tuneli un piepūšamo atrakciju šķēršļiem.
Visiem bija jautri un gandarījums par apēdamām zelta medaļām un godam nopelnīto kliņģeri.
Mēs jutāmies skaisti un lepni vecāku sarūpētajos krekliņos! Paldies vecākiem, skolotājām un skolotāja palīgam!
Skolotāja Dita Barkāne

8 04 Sporta speeles 00420160408 113532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20160408 111054

20160408 113029     

 

Zināšanu kalnā

14.aprīlī vidusskolas jaunieši, kuri piedalās projektā "Esi līderis", devās un šī projekta ieteiktajām atvērto durvju dienām. IT uzņēmumā TestDevLab notika tikšanās ar uzņēmuma vienu no pārstāvjiem un darbiniekiem, kur jauniešiem pastāstīja par darbu šajā uzņēmumā. Pēc tam jaunieši devās uz Ogres Izglītības,kultūras un sporta pārvaldi, kur pastāstīstīja par darba tirgu un pašlaik pieprasītākajām profesijām.

13.aprīlī Jelgavas valsts ģimnāzijā notika Zemgales reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. un 11.klasēm. Bija sabraukuši apmēram 150 skolēni gandrīz no visiem Latvijas reģioniem. No mūsu skolas piedalījās 8.klases skolniece Helēna Gintere un 10. klases skolēni Zane Jēkabsone un Rihards Barkāns. Helēna un Zane dabūja atzinības. Priecājamies kopā ar viņām!

9. aprīlī Suntažu vidusskolas komanda "Piecas debespuses" piedalījās LU organizētajās "Eksakto zinātņu dienās 2016". Komanda Evija Andersone, Ilze Glaudiņa, Rihards Barkāns, Dāvis Klāvs Caune un Zane Jēkabsone cīnījās teicami, ieguva 7. vietu un izpelnījās bioloģijas fakultātes simpātiju balvu!

exs sss nn
dd  
exax

 

 

 

 

 

 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit