Vārda dienu šodien svin:

12. maijā Māmiņdienas pasākums mazajiem Suntiņiem

mamindPagalmā izvēlās

dzeltenas bumbiņas,
čiepstošas bumbiņas:
cīp, cīp, cīp!

Šajos svētkos mazie bērni savas māmiņas priecēja ar stāstu par cālēniem, kas devās, lai iepazītu plašo pasauli. Ceļā tie sastapa cūciņu, kas viņus iepazīstināja ar košajām pļavas puķēm, silto saulīti, pelēko lietus mākoni. Kopā izdejoja deju “Vēderiņš burkšķ”.

Izcilāko skolēnu godināšana Ogrē

ogre n11. maijā gada labākie sportisti un skolēni ar panākumiem valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu skatēs kā arī viņu skolotāji un treneri aicināti uz Ogres ģimnāziju, kur saņem Ogres novada balvas un atzinības rakstus. Sūrs darba - saldi augļi! Panākumus turpmāk!

Māmiņdiena pirmsskolā

mamindiena9.maijs. Aizkustinājuma asaras slēpj vecāki un vecvecāki, kad mazais lolojums pirmo reizi kāpj uz skatuves - saposts, smaidīgs, pa reizei pamājot zālē sēdošajam tētim vai mammai. Var tikai apbrīnot no gada uz gadu oriģinālās iestudētās programmas, kas ļauj bērniem izpausties dziesmā, dzejā un dejā! Mums ir vislabākās un radošākās pirmsskolas skolotājas un “auklītes”.

Teksts:Gunta Būmeistare
Foto:Andris Linde

Mākslas diena Suntažu mākslas studijā

ms8. maijs - mākslas diena Suntažu mākslas studijā. Šīs dienas garumā pils pagrabā bija iespēja piedalīties pavasara karodziņu darbnīcā. Visaktīvāk darbojās pirmsskolas grupiņas. Karodziņi tika izmantoti Oranžā zvaniņa svētkos, kā rotājums pie pils. 

9.maijs-Eiropas diena

getlini“ES mājas” organizētajos pasākumos tika iesaistītas 44 organizācijas, kuras apmeklēja 32 Latvijas skolas, Suntažu vidusskola tai skaitā. Pirmais objekts -  “Getliņi EKO SIA”. Mūs laipni sagaida Anda Zandberga, kas pusotras stundas laikā mūs iepazīstina ar pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumiem līdz enerģijai.

Suntažu mūzikas skolas koncerts

muz SKOLAS9. maijā Pils zālē sapulcējušies uztraukti jaunie mūziķi, viņu skolotāji un vērtējošie vecāki. Pavasara koncerts var sākties. Pa zāli spriņģo pavasarīgā gotiņa, kas uzdod nošu mīklas, lasa dzeju un kliedē mākslinieku satraukumu. Tikai tas, kurš pats spēlē kādu mūzikas instrumentu, zin, cik stundas pacietīga darba, dusmu un gandarījuma tas prasījis.
Paldies skolotājiem Initai Andževai, Jolantai Mateusai-Kalniņai, Viktoram Fedosejevam, Ronaldam Gigelim saka Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja.
Teksts:Gunta Būmeistare

Ekskursija uz Kurzemi - balva par centību

sabile3. maijā Suntažu vidusskolas skolēni, kuru vidējā atzīme ir virs 7,5 ballēm, devās pelnītā ekskursijā uz Kurzemes vidieni. Tika gūts priekšstats par to, kā gatavo šokolādi Pūrē, cik lielu adrenalīnu var saņemt, braucot ar rodeļiem "Zviedru cepurē", un to, cik skaista ir Sabile.

Suntažu mākslas studijas izstāde

ms izstadeJau piekto gadu Suntažu pils pagrabā sapulcējas pieaugušie, kas vēlas mākslu iepazīt, baudīt un arī radīt.15 ikdienā ar mākslu nesaistītas sievietes no Suntažiem, Lauberes, Sidgundas un Mālpils trešdienas un piektdienas vakaros ļaujas šai fantastiskajai izklaidei, nedomājot par mājas darbiem, vakariņām un citiem spaidu darbiem, kas šīs neparastās, aizrautīgās un elegantās sievietes iedzen ikdienas rutīnā. Visus 5gadus studijā uzticīgi darbojas Marija Grauze, Lolita Brauna, Elza Šantare. Bet no skatītājām par dalībniecēm šogad kļuvušas Astrīda Ārmane, Inese Gvelze, Māra Strazdiņa, Astrīda Krūmiņliepa, Veronika Loča, Gunita Samsanoviča, Anna Avgustova. Vairākus gadus Aiju Mežinsku, Guntu Andersoni, Sarmu Ezermani, Sarmīti Milleri, Elitu Bičevsku, Signi Pīritsu, Ilzi Lindi saucam par savējām. 
Dzīve ienes savas korekcijas, plāni mainās, bet darbi priecē. Izstādi kuplināja arī Jolantas Muižnieces, Aijas Strazdiņas un Maijas Balodes atsevišķi darbi. Lielu atsaucību izpelnījās vairāku autoru kopdarbi, bet māksla jau tāpēc ir skaista, ka izpausmes un pasniegšanas veids var būt tik dažāds.
Lepojos ar savām “skolniecēm”!
Gunta Būmeistare

Pirmās palīdzības sacensībās

ieva2017. gada 29. aprīlī Jumpravā notika Ogres starpnovadu skolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības, kurās piedalījās arī Suntažu vidusskolas divas komandas – viena vidusskolas, kuras sastāvā bija Simona Kīla, Kitija Kļaviņa, Elvita Gavre, Jānis Liepa, Laura Ozola un komandas kapteine Ieva Grava  un viena pamatskolas, kuras sastāvā bija Amanda Juškāne, Iluta Ozoliņa, Ramona Vendele, Annija Antropova, Una Juškāne un komandas kapteinis Eduards Nils Jakobsons.

Pēc dažādiem pārbaudījumiem un uzdevumiem mūsu skolēni ieguva pamatskolas komanda 3. vietu un vidusskolas komanda 1. vietu, līdz ar to rudenī būs jāpiedalās pirmās palīdzības sacensībās valsts mērogā.Prieks, ka skolēni ir apguvuši teorētiskās zināšanas un ieguvuši praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, un viņi droši var teikt: “Es varu palīdzēt!” 
Šogad mums tika sagādāta pašiem savs manekens un elpināšanas maskas, lai skolēni var trenēties gan elpināšanu, gan sirds masāžu, par to liels paldies skolas saimniekam Armandam Andževam.

                                                                                Ilona Kārkliņa 

Zemgales reģionālajā angļu valodas olimpiādē

zane28.04. Jelgavā notika Zemgales reģionālā olimpiāde angļu valodā 11.klasēm. No mūsu skolas piedalījās Rihards Barkāns un Zane Jēkabsone. Zanei - atzinība.

Suntažu vidusskolas skolēni gūst panākumus Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē

8Valsts 41. skolēnu zinātniskajā konferencē Suntažu vidusskolas 11. klases skolniece Signe Zutere kulturoloģijas sekcijā ar darbu “Ģimenes fotogrāfija tehnoloģiju laikmetā” un 9. klases skolnieks Toms Valdemārs Eiduks inženierzinātņu sekcijā ar darbu “Ūdens elektrolīzes ierīces izgatavošana un tās efektīvas darbības parametri ” ieguva godpilnās 3. vietas.

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit