Vārda dienu šodien svin:

Veiksmi absolventiem! Audzinātājas sveiciens!

inita10. jūnijā ziedus un laba vēlējumus saņēma 12 Suntažu vidusskolas absolventi – 7 meitenes un 5 zēni.

Par gūtajiem panākumiem mācībās un teicamām sekmēm Zanei Kampai tika pasniegts Ministru prezidenta Atzinības raksts. Evija Andersone, Reinis Ozoliņš, Ilze Glaudiņa, Krista Barane saņēma Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm, aktīvu sabiedrisko darbu. Tika pasniegti pateicības raksti šo absolventu vecākiem. Absolventi saņēma skolas Goda grāmatas apliecības par godalgotu vietu iegūšanu novada, valsts rīkotajās mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.

12.klases skolēnu zināšanu rezultāti centralizētajos eksāmenos 2016./17. mācību gadā

Šajā mācību gadā mūsu skolas 12.klases skolēni  kārtoja eksāmenus par vidusskolas kursu šādos mācību priekšmetos un uzrādīja labus rezultātus:

Mācību priekšmets

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Fizika

Vidējais apguves līmenis Suntažu vidusskolā (%)

75,2%

46,6%

63,2%

78%

45%

Vidējais apguves līmenis valstī (%)

59,7%

34,9%

50,9%

41,5%

49,9%

 

         

Salīdzinājums

+15,5%

+11,7%

+12,3%

+36,5%

-4,9%

Salīdzinot ar valstī vidējo rezultātu, esam uzrādījuši daudz labākus rezultātus  angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā (skat. tabulu) - visos valstī obligāti noteiktajos kārtojamajos mācību priekšmetos. Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem un skolas darbu! Lai absolventiem veicas iestāties augstskolās!!!

Direktora vietniece mācību darbā: Skaidrīte Andževa.

Mēs piedalāmies projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

anita pedāneRoberto koldidzis gundars Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

"Esi Līderis!" dalībnieki saņem profesionālās programmas apliecību

IMG 326212.klases absolventi savā izlaidumā saņēma arī profesionālās pilnveides programmas "Uzņēmējdarbības pamati" apliecību, kas ir IZM akreditēta mācību programma. Suntažu vidusskola lepojas ar aktīvu dalību projektā "Esi Līderis!" Dalība projektā ilgst 3 gadus, šai laikā skolēni apgūst 7 uzņēmējdarbības mācību priekšmetus, piedalās personību pilnveidojošos konkursos, dodas izzinošos ceļojumos pa Eiropu. Aicinām jaunus dalībniekus, tas ir to vērts!

Gunta Būmeistare

Zaļās jostas pasākums “Tīrai Latvijai”

 

DSCN845526.maijā Suntažu vidusskolas čaklākie makulatūras vācēji, viņu vecāki un pagasta bibliotekāre devās uz Tērveti uz pasākumu “Tīrai Latvijai”. Pasākumā  ar plašu vides izglītības un atpūtas programmu dažādām vecuma grupām piedalījās vairāk nekā 40 vides organizācijas, uzņēmumi un institūcijas, bija iespēja piedalīties dažādās bezmaksas radošajās darbnīcās. Īpaši patika Traktoru diena. Lai bez maksas varētu apmeklēt Latvijas valsts mežu Dabas parku Tērvetē, bija jāuzrāda brīvbiļete, ko varēja iegūt, paviesojoties AS “Latvijas valsts meži” organizētajā Papīra skolā, kurā vajadzēja rast atbildes uz jautājumiem: cik ātri aug papīrs? Kur slēpjas papīra izejvielas? Vai lietot papīru ir labi? u.c. Visbeidzot ar Cūkmena apzīmogotu brīvbiļeti mēs varējām doties Dabas parkā. Laiks bija jauks, uzkāpām arī Skatu tornī un guvām daudz vērtīgu iespaidu. Tā bija izdevusies diena!

Monta Barkāne

26.05.-28.05. Kolka – Dubulti [136km 55h]

ilzePārgājieni ir labs veida, lai izkustinātu kājas svaigā gaisā, sakārtotu domas, iepazītu jaunus cilvēkus, kā arī atklātu un apskatītu jaunas vietas. Latvijā ir daudz dažādas organizācijas, kas rīko pārgājienus (vienas dienas, divu dienu, nakts, ar uzdevumiem, utt.). Katram ir iespēja izvēlēties un izmēģināt sev interesējošo. Suntažu vidusskolas 12.klases skolnieces Evija Andersone un Ilze Glaudiņa, skolotājas Gunta Andersone un Rita Glaudiņa šoreiz izvēlējās biedrības “Baltais Kalns” rīkoto pārgājienu no Kolkas raga līdz Jūrmalai (Dubultiem) – 136 kilometri gar Latvijas gleznaino jūras piekrasti, iekļaujoties laika limitā – 55 stundās..Šogad šajā pārgājienā piedalījās 633 dalībnieki un tikai 360 sasniedza finišu.

7. klases ekskursija uz Liepāju

7kl18. maijā 7.klase brauca ekskursijā uz Liepāju. Pieredzējām pārbaudījumus Karaostas virssardzē,apskatījām jauno koncertzāli "Lielais Dzintars", pastaigājām pa pilsētu un mazliet ielavījāmies lieljūras krastā. Bija jauks brauciens. Paldies maniem 7-tajiem par sapratni un izturību. 

Inita Tolpežņikova

13. maijā - Ģimenes dienas koncerts

koncertsPārpildītā Suntažu kultūras nama zālē uzstājas skolas interešu izglītības kolektīvi: teātra pulciņš, kas savij kopā visu koncertu ar izrādi ”Māllēpītes atmošanās”, 1.-2., 3.-4., 5.-7., 8.-9. klašu tautas deju kolektīvi, 1.-4., 5.-9. klašu kori un koncertu noslēdz vidusskolas mākslinieciski izglītojošā kursa koristi. Bet kultūras nama foajē mūs priecē mākslas skolas izstāde.

Teksts:Gunta Būmeistare

12. maijs - Oranžā zvaniņa svētki

12Šogad 12. un 9. klasi beidz ļoti aktīvi, zinoši un radoši jaunieši. Laikam jau tāpēc šis ir pirmais gads, kad noformējums arī jādomā īpašs, jo pēdējā zvana svētkus nerotā smaržojošas bērzu meijas. Lapu vienkārši vēl nav! 

Tas nemazina dzidrās zvaniņa skaņas pirmklasnieka rokās, ne arī sirsnīgos vārdus no pašiem absolventiem un sveicējiem. Sācies jauns posms. Veiksmi eksāmenos!
Gunta Būmeistare

Māmiņdiena lielajiem Suntiņiem

mamamVienu roku es tētim, bet
otru māmiņai došu…

11. maija pēcpusdienā ar dziesmām, dejām, ziediem un dāvaniņām lielie Suntiņi svinēja Ģimenes dienu. Cik daudz un dažādas mums ir ģimenes, kurās prot dziedāt, dejot, cept kūkas, skaitīt dzejolīšus, iet rotaļās, un gleznot. To visu apskatīt un apciemot mazos draugus bija ieradušies Mikijs un Minnija no Disnejlendas.

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit