Vārda dienu šodien svin: Vidaga, Aivija, Vija

"Suntiņi" ielīgo Jāņus

Līgojati, līgojati,
Līgo, līgo, līgo, Jānīt!
Nav vairs tālu Jāņa diena,
Līgo, līgo, līgo, Jānīt!
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena…

Kā katru gadu, arī šogad Suntažu vidusskolas paši jaunākie audzēkņi - „Suntiņi” -  ielīgoja Jāņus.Šoreiz savās mājās mūs laipni jo laipni sagaidīja Inita un Armands Andževi, priecējot ar muzikālo līgošanu un īstenu Jāņa dienas cienastu. Svētku svinēšanas attīstošais mērķis bija parādīt mazajiem topošajiem skolēniem vienu no Jāņa dienas svinēšanas aktivitātēm - ciemos iešanu un kopīgu līgošanu. Ciemos gājām rūpīgi sagatavojušies - līdzi ņemot vecāku sarūpētās jāņu zāles, vainagiem galvās un dažādas rotaļas un dziesmas iemācījušies. Kopā ar nama saimniekiem izdziedājām līgodziesmas, gājām rotaļās, ēdām cienastu un bijām patiesi pārsteigti un priecīgi par Jāņa tēva (jeb Armanda Andževa) iekurināto ugunskuru. Un kur nu bez fotosesijas, kuru paši bērni nākamo dienu nodarbību laikā ar prieku aplūkoja, atceroties interesantos notikumus! Varam droši un lepni teikt, ka caur pozitīvām emocijām un praktisko darbošanos jaunākie bērni guva tik svarīgos pirmos priekšstatus par latviešu tautas tradīcijām Jāņa dienu sagaidot.

Liels paldies Initai un Armandam par jauko uzņemšanu!

Suntiņu” kolektīva vārdā Evija Giņko

Dalība projektā „Esi līderis!”

"Esi Līderis!"  ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 15 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Šī projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība. Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai. Tās ir:

• Lietišķā etiķete

• Mārketings

Attēls1

• Lietvedība

• Grāmatvedība

• Uzņēmējdarbība

• Likumdošana

• Menedžments

Suntažu vidusskola šajā projektā iesaistījusies nesen - 2015. gada martā. Šobrīd apmācības turpina 15 jaunieši no 10. un 11. klases.  Kā veiksmīgāko pasākumu ar mūsu skolas dalību jaunieši min karjeras meistarklases, ko vada projekta "Esi līderis!" un Biznesa vadības koledžas direktors Jānis Stabiņš. Meistarklases mērķis ir iedrošināt vidusskolēnus - topošos studentus mērķtiecīgai karjeras izvēlei. Nodarbībās jaunieši uzzināja veiksmīgas karjeras priekšnoteikumus, diskutēja par interesējošiem jautājumiem un dalījās savos nākotnes plānos. Nodarbības notikušas gan pie mums skolā, gan Biznesa vadības koledžas telpās. Divas mūsu skolas komandas startēja „Biznesa spēlēs” Valmierā, kur ieguva 4.labāko rezultātu no 22 komandām. Šogad projektā iesaistītajiem skolotājiem bija iespēja piedalīties starptautiskos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos Somijā ”Nākotnes skola sākas šodien”. No Suntažu vidusskolas šo iespēju izmantoja 2 skolotāji.

Gaidām jaunus dalībniekus no 10. klases!

Informāciju sagatavoja Gunta Būmeistare - direktora v. ārpusstundu darbā, projekta „Esi līderis!” koordinatore Suntažu vidusskolā.

 

Grāmatas un bibliotekāre

Suntažu vidusskolā strādā vislieliskākā skolu bibliotekāre Valda Tuča. Nevienai skolai valstī nav tāds mācību grāmatu klāsts! Bibliotekāre aktīvi piedalās Bērnu žūrijā, rīko Bibliotēkas stundas un izpilda katru skolotāju vēlmi. Protams, bez lielā pašvaldības atbalsta tas nebūtu iespējams. Šobrīd uz mana galda ir visjaunākās grāmatas programmēšanas pamatu mācīšanai vismazākajiem. Jaunie programmētāji - gatavojieties - septembrī atsāksim visu jaunā vēl labākā kvalitātē!

Ieva Glūdiņa

Baltā zvaniņa svētki

13.maijā notika Baltā Zvaniņa svētki jeb pēdējais zvans. Šogad 11.klase īpaši pacentās sveicot divpadsmitos. Pēc svinīgās līnijas īpašā Baltā limuzīnā jeb izdekorētā skolēnu busiņā devāmies uz Kanāriju salām - suntažniekiem šī vieta zināma ar nosaukumu „Mīlestības saliņa”. Mīlestības saliņā mūs apkalpoja 11.klases oficianti, kas mūs cienāja ar ļoti garšīgām Baltām uzkodām, un, kamēr našķojāmies, mums dziedāja Balto dziesmu visjaukākajā un sirsnīgākajā izpildījumā. Pēc šīs pasēdēšanas devāmies atpakaļ uz skolu pa balti izrotātu tiltu un, protams, nevarējām iztikt bez fotografēšanās pie Baltajiem taureņiem! Ierodoties skolā, mūs sagaidīja... garšīgas svētku pusdienas! Šajā dienā sajutāmies ļoti īpaši! Liels paldies 11.klases skolēniem un audzinātājai Initai Andževai no mums - divpadsmitajiem - un liels paldies arī visiem skolas darbiniekiem par sagādāto prieku gan mums, gan visiem pārējiem!

12.klases vārdā - Gunārs Bākulis

IMG 7484

1. Datorikas olimpiāde

Tieši Vispasaules Scratch dienā 14.maijā Rīgā notika 1. Datorikas olimpiāde Scratch programmēšanā. No mūsu skolas atlasi izturēja un olimpiādē piedalījās: Īrisa Brička, Katrīna Roze Vecroze, Diāna Kudrjakova, Jānis Mārtiņš Īvāns, Matīss Brants (visi 5. klase) un Renārs Lellis (6. klase). Olimpiādi organizēja Latvijas Universitātes studenti, lai aktualizētu programmēšanas nozīmi mūsdienās. Pavisam olimpiādē piedalījās 94 skolēni. Trīs stundas varēja risināt interesantus uzdevumus, pēc tam cienāties ar picu un iepazīties ar citu skolu programmētājiem, kamēr organizatori laboja iesūtītos darbus. Tas krietni ieilga, tāpēc bija laiks apdomāt, cik neatlaidības un pacietības vajadzīgs, lai labi apgūtu programmēšanu. Gadžetus un galvu reibinošas naudas balvas šoreiz saņēma citi, bet svarīga ir Renāra atziņa: "Tas nebija zemē nomests laiks, jo varēja saprast, cik daudz vēl ir iespēju un ko vēl var iemācīties..." Man prieks par visiem, kuri godam pārstāvēja Suntažu vidusskolu! Paldies, bērni!
Ieva Glūdiņa

IMG 20160514 125342IMG 20160514 110130

Vides un ģeogrāfijas olimpiāde 5.-6.klasēm Ogresgalā

28.aprīlī Ogresgala pamatskolā notika Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu 5.-6.klašu vides un ģeogrāfijas olimpiāde. Tajā no mūsu skolas piedalījās 5.a klases meitenes – Betija Elza Eiduka un Marta Marija Maurāne, no 5.b klases – Īrisa Brička un no 6.klases Renārs Lellis. Olimpiādei bija divas daļas – indivudālā un komandas. Olimpiādē piedalījās 48 skolēni un 11 komandas. Individuālajā daļā bija tests par pārtiku, kurā Marta Marija Maurāne un Betija Elza Eiduka ieguva atzinību. Komandu sacensību daļā mūsu komanda ieguva godalgoto 3.vietu. Komandai bija vairāki uzdevumi Ogresgala pamatskolas teritorijā un tās apkārtnē. Sākumā bija jāatpazīst augi un koki pie skolas. Vēl bija uzdevumi pie Rankas un Ogres upēm, kur bija nepieciešams atrast Ogres upē dzīvojošās dzīvās radības un noteikt Rankas upes straumes ātrumu. Mums arī bija jāizmēra avota ūdens temperatūra. Bez tā vēl bija jāveic cietes noteikšanas eksperiments, acu ēnu izgatavošana no aktivētās ogles un citi uzdevumi. Mums visvairāk patika āra nodarbības, kur paši varējām praktiski darboties.

Renārs Lellis, 6.klases skolēns

2016 04 28 09.28.34 2016 04 28 10.55.19 2016 04 28 11.43.23 1

Ķeram pavasari 2016

8. aprīlī pirmsskolas bērni piedalījās Ogres novada pirmsskolu sporta dienā „Ķeram pavasari 2016”. Stafetēs kopā ar bērniem komandā piedalījās arī vecāki - Kates un Elīzas Martas mammas.
Sporta dienā veicām interesantas disciplīnas: slēpojām, vilkām kamaniņas, stūmām ķerras,  nesām milzu makaronus, skrējām caur tuneli un piepūšamo atrakciju šķēršļiem.
Visiem bija jautri un gandarījums par apēdamām zelta medaļām un godam nopelnīto kliņģeri.
Mēs jutāmies skaisti un lepni vecāku sarūpētajos krekliņos! Paldies vecākiem, skolotājām un skolotāja palīgam!
Skolotāja Dita Barkāne

8 04 Sporta speeles 00420160408 113532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20160408 111054

20160408 113029     

 

Zināšanu kalnā

14.aprīlī vidusskolas jaunieši, kuri piedalās projektā "Esi līderis", devās un šī projekta ieteiktajām atvērto durvju dienām. IT uzņēmumā TestDevLab notika tikšanās ar uzņēmuma vienu no pārstāvjiem un darbiniekiem, kur jauniešiem pastāstīja par darbu šajā uzņēmumā. Pēc tam jaunieši devās uz Ogres Izglītības,kultūras un sporta pārvaldi, kur pastāstīstīja par darba tirgu un pašlaik pieprasītākajām profesijām.

13.aprīlī Jelgavas valsts ģimnāzijā notika Zemgales reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. un 11.klasēm. Bija sabraukuši apmēram 150 skolēni gandrīz no visiem Latvijas reģioniem. No mūsu skolas piedalījās 8.klases skolniece Helēna Gintere un 10. klases skolēni Zane Jēkabsone un Rihards Barkāns. Helēna un Zane dabūja atzinības. Priecājamies kopā ar viņām!

9. aprīlī Suntažu vidusskolas komanda "Piecas debespuses" piedalījās LU organizētajās "Eksakto zinātņu dienās 2016". Komanda Evija Andersone, Ilze Glaudiņa, Rihards Barkāns, Dāvis Klāvs Caune un Zane Jēkabsone cīnījās teicami, ieguva 7. vietu un izpelnījās bioloģijas fakultātes simpātiju balvu!

exs sss nn
dd  
exax

 

 

 

 

 

 

Studenta kurpēs

4.04. - 7.04. astoņi Suntažu vidusskolas skolēni piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajā pasākumā „ Studenta kurpēs”. Jauniešiem bija iepriekš jāizveido pieteikums uz fakultāti, kuru vēlētos apmeklēt un jāizvēlas, kuram studentam vēlas sekot. Ne visi pieteikumi tika apstiprināti, vajadzēja pamatīgi pamatot, kāpēc izvēlēta konkrētā specialitāte.  Visa diena tika pavadīta ar konkrētās fakultātes studentu/i. Jaunieši devās uz lekcijām, semināriem un iepazinās ar fakultātes telpām. Daži klātesošo viedokļi:

„ Piedaloties pasākumā „Studenta kurpēs” es iepazinu LU SZF studentu dzīvi, kas man likās ļoti aizraujoša, kā arī ieguvu jaunas zināšanas žurnālistikā. Es ieteiktu arī citiem piedalīties šādā pasākumā, jo studenti tiešām ir ļoti atsaucīgi un cenšas skolēniem pēc iespējas labāk pastāstīt par ikdienu LU, un to, kā labāk izvēlēties vietu studijām.” /Zane J. 10.klase/

„Es pavadīju dienu ar  Undu, studenti, kura studē medicīnu. Viņa šobrīd mācās 8. semestri šajā fakultātē. Diena bija patiešām interesanta, jo mēs runājām par pulmoloģiju (slimība, kad locītavās ir ūdens), un mēs pat runājām ar pacientiem, kuriem ir šī slimība. Pēc tam mēs devāmies uz pataloģijas fakultāti, kur mēs apskatījām muzeju, kur varēja redzēt iekonservētus orgānus un pat dažādus vecus embrijus.” /Katharina M. 10.klase/

„Vislabāk man patika lekcijas, bija interesanti paklausīties pasniedzēju un tas bija neierasti ilgu laiku, jo viena lekcija ilga 1,5h. Interesanti bija arī būt pašpārvaldes sapulcē, kur studenti pārrunāja pasākumus, kuri bijuši un kuri būs. Nākamgad es noteikti pieteikšos uz šāda veida pasākumiem vairāk, jo tieši šādi var gūt lielisku pieredzi par studenta dzīvi, un emocionāli sagatavot sevi studijām.” /Una B. 10.klase/

Ekskursija uz Skudru māju

Mūsu mazie pirmsskolas “Suntiņi 2”grupas bērni 6. aprīlī devās mazā ekskursijā apskatīt “Skudru māju”.

Skolotāja Santa ar skolotāju palīgu Zandu devās kopā ar bērniem šajā mazajā braucienā. Piebrauca mazais, baltais busiņš un šoferītis Mihails aicina visus, lai katrs atrod savu vietu busiņā. Bērniem acis zib, seju rotā smaids un drīz vien jau katrs sēž savā krēslā un ar nepacietību gaida, kad tad tas busiņš brauks. Busiņš pavisam drīz aizved mazos pētniekus uz vietu, kur var apskatīt divas lielas  “skudru mājas”.
No busiņa katrs bērns steidz izkāpt un skolotāja ar skolotāju palīgu palīdz katram. Pirms dosimies skatīties, katrs atrod savu vietu, lai būtu savs riņķītis, lai “vilcienā” dotos līdz norunātajai vietai.
Bērni pa ceļam vēro meža malā lielu skudru pūzni. Skolotāja izstāsta, ka mežā nedosimies, jo sakritušas daudz lapas, sakrituši zari. Vilcieniņš ar bērniem trauc tālāk, līdz nonāk pļaviņā un skolotāja uzaicina bērnus sasveicināties ar visiem. Skaita visi kopā dzejolīti -
Labrīt, saku saulītei,
Labrīt, saku zemītei,
Labrīt saku putniņiem,
Labrīt saku skudriņām,
La-bu-rīt! (izsit ar plaukstām).
Bērni dodas pie skudru mājas, skolotāja pastāsta, ka tas ir skudru pūznis - skudru nams. Skolotāja kopā ar skolotāju palīgu un bērniem noskaita dzejnieka Lasmaņa dzejolīti “Skudriņas”:
Tek, tek, tek, tek,
Kas tur tā tek?
Skudriņas tek,
Vai tām kas deg?
Sīksīkas zālītes,
Skujas un vālītes
No malu maliņām
Velk tās uz aliņām.
Skolotāja aicina bērnus vērot mazās, brūnās, kustīgās skudriņas. Viņai rokās ir palielināmais stikls, bērni vēro to un uzmanīgi klausās- man ir burvju stikliņš, ar kuru mēs skudru varam papētīt sīkāk, caur kuru skatoties skudra paliek lielāka. Gribat redzēt lielu skudru? Bērni vēro skudras! Paskatieties, tām ir galva, acis, kājas, tām ir brūna krāsa.
Skolotāja jautā skolotāju palīgam Zandai - vai groziņu Tu paņēmi, protams groziņš līdz. Skolotāja visus bērnus aicina būt kā čaklām skudriņām, salasīt priežu čiekurus. Bērni aši lasa čiekurus, cits paņem divus čiekurus rokās un steidz tos groziņā ielikt, cits paņem vairāk un tikai tad dodas uz groziņa pusi. Groziņš pilns, skolotāja aicina bērnus nedaudz atpūsties, bērni tiek pacienāti ar bumbieriem. Bērni mazliet atpūtušies, nu var atkal rotaļās iet. Visi iet rotaļā “Kas dārzā?”
Skolotāja aicina katram atrast riņķīti un doties uz busiņu. Bērni atvadās no skudriņām, lai brauktu atpakaļ uz grupiņu.
Paldies šoferītim Mihailam par jauko braucienu!
Paldies skolotājai Santai un skolotāju palīgam Zandai par iespēju doties šajā ekskursijā. (Vairāk bildes skolas FB lapā)

IMG 0145IMG 0153

Pirmsskolas izglītības metodiķe Maija Berga

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.