Vārda dienu šodien svin: Augusts

64. Žetonvakars

zv21. februārī Suntažu vidusskolā notika 64. žetonvakars. Šogad mēs, 12.klase, savā žetonvakarā bijām nolēmuši parādīt savus daudzpusīgos talantus. Kaut arī katrs esam tik dažāds, šobrīd mūs visus vieno kopīgas intereses - ne tikai skolas absolvēšana, bet arī autovadītāja apliecības iegūšana, tāpēc starp priekšnesumiem Kārlis mūs vizināja dažādos piedzīvojumos.
Žetonvakara pirmajā daļā parādījām to, ko protam vislabāk - citiem tā ir dziedāšana, citiem tautu deju dejošana vai klavierspēle. Otrā daļa bija mazliet nopietnāka un tajā mēs lasījām mūsu mīļākās Imanta Ziedoņa epifānijas un saņēmām Suntažu vidusskolas žetona gredzenus.

Teksts: Dana Leibome
Foto: Andris Linde

Valentīndiena - mīlestības svētki!

sirds14. februārī Valentīndiena ienāk arī Suntažu vidusskolā. Skolas gaiteņi un klašu durvis jau iepriekšējās nedēļas laikā tiek izrotāti ar sirsniņām, kupidoniem, teicieniem. Piektdienas rītā tiek izlikts ziedu stends un Valentīndienas pasts, bet pirmajos starpbrīžos notiek dažādas spēles - "kupidona sirds", "mīļā bulta" un "trāpīgā mīlestība". Liels paldies skolēnu pašpārvaldei par organizēšanu!

Teksts: Tīna Elīza Ancāne
Foto: Lelde Liepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaļās lasīšanas sacensība

skali lasaOtro gadu Suntažu vidusskolā notiek Skaļās lasīšanas sacensība. Šogad 11, februārī tajā piedalījās 5. klases skolēni Samanta Stepāne, Anželika Giņko, Emīls Bogdanovs, Elza Avotiņa, Roberts Mārtiņš Berners, Arturs Gulovs. 6. klases skolēni Lelde Liepa, Emīlija Rovenska. Pirmo vietu ieguva Lelde Liepa, otru vietu -  Emīls Bogdanovs, trešā vieta pienācās Anželikai, Samantai un Robertam, visi dalībnieki saņēma pateicības.

Bibliotekāre Valda Tuča

Skatuves runas konkurss

sk runa28. janvārī skolā notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās skolēni no 1. līdz 12. klasei.
Konkursantu uzstāšanos vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija sākumskolas klašu audzinātājas, valodu skolotājas un skolas bibliotekāre. Žūrijas izvirzītajiem pretendentiem būs iespēja pārstāvēt skolu skatuves runas konkursa nākamajā kārtā Ogrē.
Teksts, foto: Kristīne Zobena

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums

lasitaji21. janvārī Suntažu vidusskolas pils zālē norisinājās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums. Grāmatu draugi - kā bērni, tā to vecāki un vecvecāki - bija pulcējušies kuplā skaitā. Noslēgumā tika piedzīvots neticams notikums - 3. klases skolēniem izdevās uzburt sniegu, kas sajūsmināja ikkatru klātesošo.
Paldies visiem lasītājiem par piedalīšanos un skolas bibliotekārei Valdai Tučai par pasākuma organizēšanu.

Teksts, foto: Kristīne Zobena

Barikāžu dienu piemiņai

barkadesSuntažu vidusskolā no 20. līdz 25. janvārim pieminam, atceramies par tiem, kas 1991. gadā barikāžu dienās Rīgā bija gatavi aizstāvēt savu un valsts brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausmes masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad cilvēki izveidoja barikādes. Nedēļas ietvaros visām klasēm tika veidotas vizuālās, verbālās nodarbības par notikumiem 1991. gadā Rīgā, ar uzsvaru uz to, kas ir brīvība un kāpēc tā jāsargā. Savas pārdomas par šiem jautājumiem skolēni pierakstīja un atstāja Brīvības kokā, kas tika izvietots Vidusskolas pirmajā stāvā Barikāžu stūrītī. Paldies par atsaucību skolēniem un klašu audzinātājiem.

Teksts: Ilze Ludāne
Foto: Kristīne Zobena

Lauberes filiāles komanda uzvar!

dambreteOgres novada Kultūras centrā 15.janvārī norisinājās Skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē, kurās piedalījās 29 skolēni trijās vecuma grupās.

Uz sacensībām bija ieradušies Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres sākumskolas un Suntažu vidusskolas Lauberes filiāles dambretisti.

Jaunogres vidusskolas jaunie dambretisti kļuva par līderiem vidējā un vecākajā grupā, bet jaunākajā grupā uzvarēja Suntažu vidusskolas Lauberes filiāles komanda.

https://www.facebook.com/497144573633451/posts/3300259623321918/

Karjeras nodarbība 10.-12.klasei

Signe14. janvārī karjeras nodarbība 10.-12.klasei par iespējām, mācoties RSU. Pie mums viesojās Viktors Demidovs - komunikāciju fakultātes studiju programmas "Žurnālistika" 3.kursa students un mūsu absolvente Signe Zutere - Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas "Sabiedrības veselības speciālists" 2.kursa studente. Jaunieši ir apmierināti ar savu izvēli, iesakot šo mācību iestādi arī citiem. Kā galvenās vērtības uzsverot RSU prestižu, jauniešiem draudzīgu, motivējošu vidi un stingrus, bet mūsdienīgi domājošus mācību spēkus. Lepojamies ar saviem audzēkņiem, kas nesamierinās ar sasniegto, pilnveidojas, mērķtiecīgi plāno savu dzīvi un ik pa reizītei iegriežas Suntažu vidusskolā.
Teksts, foto Gunta Būmeistare

Biedrības "Skaņu māja" mūziķi viesojas skolā iniciatīvas " Latvijas skolas soma" ietvaros

skanumaja16.decembrī iniciatīvas " Latvijas skolas soma" ietvaros, pie Suntažu Mūzikas skolas audzēkņiem viesojās biedrības "Skaņu māja" mūziķi. Klausījāmies vēsturisku stāstījumu par senākajiem mūzikas instrumentiem, to tapšanu. Uzzinājām par dažādu kultūru ietekmi uz latviskajiem mūzikas instrumentiem, sajutāmies lepni par savu senču mīlestību uz mūziku, spēlējot un organizējot lauku kapellas.Klausījāmies koncertu un iemēģinājām netradicionālu instrumentu spēli.
Foto, teksts: Gunta Būmeistare

Karjeras izglītības projekts

arnita10.decembrī, karjeras projekta ietvaros, pie mums viesojās skolas absolvente Arnita Melzoba (Ārmane), kas iepazīstināja klātesošos ar arhitekta profesiju, šīs profesijas plusiem un mīnusiem, iespējām Latvijā un ārzemēs.

Tikšanās ar Eviju Gulbi

EvijaGulbe5.decembrī 3. klases skolēni kopā ar audzinātāju Inetu Liepiņu un bibliotekāri Valdu Tuču apmeklēja Lauberes bibliotēkas organizēto pasākumu “Tikšanās ar Eviju Gulbi”. Tikšanās laikā skolēni ar lielu interesi klausījās rakstnieces stāstījumā un piedalījās viņas organizētajās aktivitātēs.
Skolēnu domas par pasākumu:

“Es ļoti gaidīju šo dienu, lai satiktu Eviju Gulbi, kura ir sarakstījusi grāmatas “Koko un Riko”, “Lillalā un viņas pigoriņi”, “Bizbizmāsiņas” un citas. Es uzzināju, kā radās grāmata “Koko un Riko”. Man bija interesanti uztaisīt ūsas un deguntiņu. Šī diena bija brīnišķīga!”
Viktorija Elizabete Gintere

“Pasākums bija interesants. Patika, kā Evija stāstīja par grāmatas “Koko un Riko” tapšanu. Ļoti interesantas bija spēles. Es iemācījos vienu blēņa darbu ar balonu un mandarīnu.”
Alma Jakobsone

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.