Vārda dienu šodien svin: Alnis, Andulis

Karjeras nedēļas

  KARJERAS NEDĒĻAS

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties diskusijās un citos izglītojošos pasākumos.Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem no 14.-18.oktobrim.

Nākotnes profesijas nemitīgi mainās un daudzas nākotnē nepieciešamas specialitātes šodien prognozēt nemaz nav iespējams. Tāpēc jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Uz to mudināja Karjeras nedēļas aktivitātes skolā, novadā, valstī.

 <<KARJERAS NEDĒĻA 2020>>

KD11 KD22

KD33

KD44

 <<PLAKĀTS VECĀKIEM 2020>>

<<PLAKĀTS JAUNIEŠIEM 2020>>

karjera

Šo nedēļu uzsākām ar karjeras nodarbībām sākumskolai “Atpazīsti, iepazīsti profesiju”. Otrdien 6. klasei notika skolu programmas “Dzīvei gatavs” nodarbība par elektrodrošību, darba traumām un profesijām uzņemumā “Sadales tīkli”. Šī programma plānota kā atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu un tēmu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā uzkrato zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē, dažādām nākotnes profesijām konkrētās jomās.

Tikmēr programmas “Starts” skolēni kopā ar uzņēmējdarbības projekta”Esi līderis!” koordinatori Baibu Jauniešu centrā izspēlēja stratēģisku spēli “Real Life”, kas ne tikai veicināja pielietot dažādos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, bet arī attīstīja komandas darbu, spēju uzklausīt un argumentēt savu rīcību.

Bet vidusskolēni piedalījās "Panākumu universitātes" nodarbībā par tēmu "Personības pašpilnveide un attīstību veicinošie faktori" kopā ar lektoriem, koučinga pasniedzējiem un vienkārši darbīgiem cilvēkiem: Dainu Einbergu un Artūru Tomu Plešu mācījās izvirzīt mērķus un saprast, kā soli pa solim uzlabot savas dzīves kvalitāti jau šodien. Lūk, dažas atziņas par šodien dzirdēto:

"Nevajag baidīties no neveiksmes, jo pat mazs bērns krīt un ceļas, kamēr iemācās staigāt."
"Lai sasniegtu savus mērķus, ir jācenšas līdz beigām, lai arī kā būtu. Visi sapņi piepildās, ja tu to tiešām vēlies, esi mērķtiecīgs, atbildīgs un disciplinēts šo mērķu sasniegsanā."
"Mērķiem jābūt konkrētiem un jāizveido plāns, kā tos sasniegt dienu pa dienai."

 Bet nedēļu noslēdzām ar Latvijas Universitātes Karjeras dienām. Šogad pasākuma tēma bija 21.gs prasmes. LU Karjeras centrs ir uzsācis dalību starptautiskā projektā ULISSE (Understanding, Learning and Improving Soft Skills for Employability), kura mērķis ir noskaidrot pieprasītākās prasmes, ko darba devēji sagaida no saviem darbiniekiem mūsdienās, ko nozīmē "spēja strādāt komandā". Ir milzīga atšķirība, kā strādāt komandā ar 5, 50 vai 100 cilvēkiem. Vai tas nozīmē vadīt komandu vai būt daļai no komandas? Šiem un citiem jautājumiem tika veltīta daļa no izstādes aktivitātēm. Bet neizpalika arī stāsts par piedāvātajām studiju programmām, pieredzes stāsti par darbu ārzemēs un nevalstiskajās organizacijās. Skolēnus ieinteresēja dažādu uzņēmumu sagatavotie testi, lai noskaidrotu savu piemērotību konkrētai profesijai.

Karjeras pasākumi nebeigsies ar Karjeras nedēļu. Joprojām piedalāmies ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas paredz dažādus ar karjeras vadības prasmju uzlabošanu saistītus pasākumus visām klasu grupām  mācību gada garumā. Projekts noslēgsies 2020.gadā.

Teksts, foto: Gunta Būmeistare, Suntažu vidusskolas karjeras konsultante

karjera2

karjera1

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.