Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Mākslas akcija "Puķu lodziņš"

mākslaMāksla un dzeja iet roku rokā. Tāpēc paralēli Dzejas dienu pasākumiem Suntažu vidusskolā notika mākslas akcija "Puķu lodziņš". Procesā tika iesaistīti visi 1.-12.klases skolēni un skolotāji. Kopumā tika izgrieztas 270 dažāda izmēra puķes, 220 aplīši un 170 dažādi ornamentāli elementi. Tālāko procesu pārņēma mākslas pedagogi ...un nu Blaumaņu mājas lodziņi ieguvuši citu veidolu.

 

 

 

 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit