Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Suntiņiem - 10

suntini9.09. rītā Suntažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde ''Suntiņi'' svinēja savu 10 gadu jubileju un Ogres novada projektu konkursa ''Veidojam vidi ap mums Ogres novadā'', īstenojot projektu ''Brīvdabas spēļu telpa ''Suntiņi'' atklāšanu. Skolotājas Kristīnes Lejas vadībā vecāki un vecvecāki kopā ar bērniem dejoja deju ''Čību, čābu'' Sekoja pateicības vārdi un apsveikumi. Kas gan tā par dzimšanas dienu bez ciemiņiem un rotaļām? Pie mums ciemojās Sivēns. Pēc dzimšanas dienas dziesmiņas arī bez kūkas neiztikām.
Paldies visiem par ieguldīto darbu, laba vēlējumiem un kopā būšanu!
 
 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit