Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Jaunatnes darbs Suntažu vidusskolā

Jaunatnes darbs6.septembrī skolā viesojās Ogres novada Jaunatnes darba koordinatori Dace Veiliņa un Aleksejs Solovjovs.
Dace runāja par daudzveidīgām iespējām, kuras jaunieši var izmantot Ogres novadā. Dace ir arī novada jauniešu darba koordinatore. Īpašu interesi klātesošajos izraisīja stāstījums par mobilo darbu. Mobilais darbs ir aktivitāšu un pasākumu kopums, kuru realizēs jaunatnes darbinieki kopā ar ieinteresētiem dalībniekiem.
Aleksejs uzslavēja Suntažu jauniešus kā īpaši aktīvus un ieinteresētu dejošanas apgūšanā. Jau 12.septembrī suntažnieki uzsāks hip hopa apguvi pie lieliskās vadītājas Anetes. Sarosāmies, tā ir lieliska iespēja! Aleksejs arī uzsvēra, cik nozīmīgi ir katram jaunietim attīstīt 21.gadsimtā tik svarīgo līderības prasmi. Jauniešiem jābūt aktīviem ne tikai savā skolā, bet arī jādarbojas pagasta un novada mērogā. Īpaši vidusskolēniem būtu jāiesaistās projektu veidošanā ,jo Ogres novadā īpaši tiks atbalstīti jauniešu iniciēti projektu pieteikumi. Savukārt jaunatnes darbinieki no savas puses piedāvā palīdzību un padomus. Jau 4.oktobrī Aleksejs aicina Suntažu jauniešus uz savstarpēju ideju un viedokļu apmaiņu par jaunatnes aktivitātēm.
Vēl jauniešiem Ogres novadā ir atvērtā Ogres Jauniešu māja. Jauniešiem būtu jāsadarbojas, lai mums visiem būtu vide, kurā patiktu dzīvot. Jauniešu atziņas par pasākumu -
"ieinteresēja viss dzirdētais,centīšos iesaistīties visur, cik varēšu, jo tā iegūšu vērtīgu ārpusskolas pieredzi"(Dana) "Viss dzirdētais būs man noderīgs, gatavojot projekta darbu"(Adriana) "Ieinteresēja piedāvājums, ka var veidot projektu, kuru palīdzēs attīstīt "(Amanda)"Savas idejas vajag realizēt, nevajag tās slēpt"(Mārtiņš)

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit