Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Projekts “Ja robots neesi, atceries dzert ūdeni! “

On Plate2.septembrī Suntažu vidusskolā viesojās sociālā uzņēmuma SIA “OnPlate” pārstāves Lauma Ilsuma un Ieva Kaša, kas SPKC organizētajā projektā  1. un 2.klases skolēnus atraktīvi un izglītojoši iepazīstināja ar svarīgiem faktiem par ūdens lietošanu ikdienā.Pasākuma noslēgumā par aktīvu līdzdarbošanos visi saņēma krāsainas ūdens pudelītes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit