Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Sveicam jaunajā mācību cēlienā!

1 septSuntažu vidusskolas saime uzsāk jauno mācību gadu.Šajā mācību gadā turpinām realizēt kompetencēs balstītu izglītības saturu,daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības,plānojam saistošas ārpusklases nodarbības. Skolas kolektīvam pievienojas 27 zinātkāri pirmklasnieki, kurus skolas gaitās ievadīs skolotāja Agita Lazdiņa.

 

 

 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit