Vārda dienu šodien svin:

Skolotāju diena 2021

skolLai arī skolotāju diena ir oktobra pirmajā svētdienā, Suntažu vidusskolā tā tika svinēta 1. oktobrī, un, kā ik gadu, par svētku norises organizāciju atbildīga bija 12. klase.
Šī gada divpadsmitie ļoti vēlējās iejusties skolotāju lomā un iemēģināt spēkus mācību stundu vadīšanā, tāpēc, lai varētu šo īstenot, tika piesaistītas arī pārējās vidusskolas klases, kā arī skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Līdz ar to piektdienas 5. mācību stundu vadīja skolēni, mācību saturu saskaņojot ar priekšmetu skolotājiem.
Savukārt, skolotājiem šajā laikā bija iespēja iejusties skolēnu lomā un izbaudīt visgarāko skolēnu busiņa ikdienas maršrutu. Tā kā diena bija apmākusies, skolotājiem bija uzdevums pa ceļam atrast 12 “saulītes”, kurās iekšā bija burti. Atgriežoties skolā un sarindojot visus burtus pareizā secībā, skolotāji uzzināja, ka “Skolas spēks ir skolotāji!”.
Pēcpusdienā, skolotājiem atgriežoties no izbrauciena, 12. klase viņus jau gaidīja pils balkonā ar pašu gatavotu cienastu. Kopīga dalīšanās iespaidos par dienas laikā piedzīvoto, gardumu baudīšana un noslēgumā – kopbilde!
PALDIES 12. klases skolēniem par pasākuma organizēšanu, 10. un 11. klases skolēniem, kā arī skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem par aktīvu dalību pasākumā.
Teksts: 12. klases audzinātāja Kristīne Zobena

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit