Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Miķeļdienas rudenīgais kvadrātmetrs

zzz28.septembrī klases stundā katrai klasei bija jāizveido ziedu un dažādu citu rudens velšu kompozīcija skolas pagalmā. Kā arī izveidotajai kompozīcijai jāizdomā interesants nosaukums.
Kamēr veidojām “Rudenīgo kvadrātmetru” dziedāja 1.- 4. klašu koris. Pasākumā piedalījās visas klases un rezultāts bija patiešām brīnišķīgs.
Es domāju, ka ikvienam bija vismaz neliels prieciņš par skaistajām kompozīcijām.
Žurnālistikas pulciņa dalībniece, 9. klases skolniece Anita Liepiņa.
 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit