Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Dzejas dienas 2021

dzejaDzejas dienas varētu mums būt jebkura diena gadā, taču septembris ir kā attaisnojums, kāpēc Dzejas dienu notikums drīkstētu būt svarīgāks par kādu citu steidzamu darbu, un septembris ir arī noskaņa, kas ikvienu Dzejas dienu pasākumu ievij zināmā romantikā.
Dzejas dienas ir arī viena no tām burvīgajām tradīcijām, kas katru mūsu rudeni padara īpašu.
“Skaistas un patīkamas lietas jēga runā pati par sevi, tā nav jāmeklē”, neatceros, kurš teicis šos vārdus, bet tradīcija, kas saglabāta 56 gadu garumā, jau vien pierāda to, ka tai ir jēga.
Dzejas dienu izskaņā paldies latviešu valodas Indrai un Irai, valodu skolotājām Astrīdai, Kristīnei, Dacei, Vitai, sākumskolas audzinātājām Inetai, Inārai, Lindai, Agitai un visiem pārējiem skolotājiem, kuri klusībā atrada sev piemērotu kādu dzejoli. Paldies visiem skolēniem, lai lielajā grāmatu piedāvājumā sameklētu sev labāko dzejoli, īpašs paldies vidusskolas jaunietēm un jauniešiem, kuri piedalījās erudīcijas testā “Dzejas dienas”: Agnesei, Laimai, Ričardam, Danai, Kristīnei, Marekam, Raivim ( 10.klase), Īrisai, Amandai, Līgai, Aleksim, Viktorijai, Mārtiņam, Adrianai (11.klase), Sanijai, Raivo (12.klase).
Bibliotekāre Valda Tuča

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit