Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Valodu diena 2021

raivoSeptembris ir jauna mācību gada un rudens sākums, un septembris ir laiks, kad mēs, iespējams, vairāk lasām dzeju, runājam par tās radīšanas procesu, godinām dzejas dižgarus.
Šīgada skolas valodas / dzejas dienu devīze ir “Dzeja dzīvo”. Skaistā septembra pēcpusdienā vidusskolēnus uz oriģinālu dzejas stundu, veltītu Knutam Skujeniekam, skolas bibliotēkā aicināja bibliotekāre Valda Tuča un latviešu valodas un literatūras skolotāja Indra Puķe. Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, Suntažu vidusskolas tradicionālie dzejas lasījumi šogad notika katrai klasei atsevišķi. Skolēni klausījās dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem, saistošo stāstījumu par Knuta Skujenieka dzīvi un daiļradi. Un katras nodarbības noslēgumā, protams, skanēja vidusskolēnu izvēlēto dzejoļu lasījumi.
Lai mums visiem dzejiski krāšņs rudens!
Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Indra Puķe
Attēlā: dzeju lasa 12. klases skolnieks Raivo.

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit