Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

7.b klases klases rudens ekskursija

7b7.b klases piedzīvojums 10. septembrī:
Pirmā brauciena pieturvieta bija piedzīvojumu parks "Supervāvere". Trase, kuru gājām, bija 4-6 metru augstumā. Tur bija aizraujoši, visiem patika.
Otrā pieturvieta: Cēsu pils, kurā dzīvoja Zobenbrāļi. Arī mums tika dota iespēja uzvilkt Zobenbrāļu tērpu.
Teksts: 7.b klases skolniece, žurnālistikas pulciņa dalībniece Alise Steprāne
 
 
 
 
 

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit