Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin:

Zinību diena 2021

llPirmsskolā

1.septembrī pirmsskolas izglītības grupiņas pulcējās skolas pagalmā, lai svinētu svētkus. Uz dārziņu gribēja nākt arī sivēns. Bērni iemācīja sivēnam pareizi mazgāt rokas, jautri dziedāt un dejot. Sivēnam ļoti garšo konfektes, taču veikalā viņš nemāk saskaitīt naudiņu. Bērni iemācīja sivēnam skaitīt līdz 10. Sivēns kopā ar bērniem gāja rotaļās. Pateicībā par iegūtām zināšanām un prasmēm, sivēns pacienāja bērnus ar konfektēm.
Lauberes filiāles pirmsskolas bērnus apciemoja Sprīdītis. Gudrības māte bija izveidojusi 5 pieturas, kurās bērni kopā ar Sprīdīti varēja aktīvi darboties. Vēra krelles, zīmēja uz asfalta skolu, meklēja burtiņus, no burtiem izlika vārdus, Gudrības kalnā atradās pārsteigums, kaste ar saldumiem.
Liels paldies mūsu lieliskajam sivēnam - Gunai Birkenfeldei un Egīlam Āboltiņam par cienastu bērniem un personālam.
Attēlā: Lauberes pirmsskolas grupas "Zīļuks"
12taaVidusskolā
Tradicionālais Zinību dienas pasākums sākas ar  1. klases (ar audzinātāju Inetu Liepiņu( un 12. klases (ar audzinātāju Kristīni Zobenu) nostāšanos uz skolas kāpnēm. Direktora, pagasta pārvaldes vadītāja un mācību pārzines uzrunas. Atkaliepazīšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem. Ziedi. Smaidi. Asaras. Satraukums un prieks. Pasākums ir ļoti īss, atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām. Sākas jauns mācību gads.
Attēlā: 1. klase ar audzinātāju Inetu Liepiņu un 12. klase ar audzinātāju Kristīni Zobenu.

Mācību stundu laiki:  0-tā stunda 8.10 –  8.50;    1. stunda  9.00 –  9.40;   2.stunda  9.50 – 10.30;    3. stunda 10.40 – 11.20;   Pusdienas 1. – 5. klasei    11.20 – 11.40;  4. stunda 11.40 – 12.20;   Pusdienas 6. – 12.klasei    12.20 – 12.35;  5. stunda 12.35 – 13.15;  6. stunda 13.25 – 14.05;  7. stunda 14.15 – 14.55;  8. stunda 15.00 – 15.40

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

 

Seko mums Facebook

E- klase, pievienojies

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit