Vārda dienu šodien svin: Enriko, Henrijs, Jete, Henriete

Attālināto mācību organizēšanas kārtība 1.- 4. klasei

*Mācības katru dienu notiek atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam.

*Konkrētās dienas/nedēļas mācību tēmas un uzdotie uzdevumi tiek atspoguļoti e-klasē.

*Skolotāji attālinātajās mācību stundās veicamo darbu ieraksta E-klasē, norāda, kādi konkrēti uzdevumi jāveic, kā jāiesniedz paveiktais un norāda saites uz uzdevumiem.

*Mājasdarbu iesniegšana/iesūtīšana jāveic atbilstoši pedagogu norādītajiem termiņiem. 

*Tiešsaistes stundu organizēšana notiek atbilstoši priekšmeta specifikai, nepieciešamībai un klases skolēnu tehniskajam nodrošinājumam.

*Ja mācībām būs nepieciešams izņemt mācību līdzekļus no skolas, par to Jūs informēs audzinātājas.

*Platformas mācību procesa organizēšanai: e-klase, uzdevumi.lv, whatsapp vai skolas Google sistēma.

 Katrā klasē attālinātās mācības tiks organizētas nedaudz atšķirīgi, ņemot vērā mācību priekšmetus un apgūstamās tēmas. Par to detalizētāk e-klasē Jūs informēs klases audzinātājas. 

Aicinu sadarboties ar pedagogiem un sniegt atbalstu saviem bērniem. Jautāt pēc atbalsta klases audzinātājām, pedagogiem un skolas vadībai, ja neizdodas pieslēgties tiešsaistēm, atvērt kādu mācību materiālu vai ir citas grūtības.

 Informēt klases audzinātāju vai skolas direktoru, ja skolēnam nav pieejams tehnoloģiskais nodrošinājums, lai veiktu attālināto mācību procesu.

  

Ar cieņu, direktors

Mārtiņš Leja

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.