Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums

lasitaji21. janvārī Suntažu vidusskolas pils zālē norisinājās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums. Grāmatu draugi - kā bērni, tā to vecāki un vecvecāki - bija pulcējušies kuplā skaitā. Noslēgumā tika piedzīvots neticams notikums - 3. klases skolēniem izdevās uzburt sniegu, kas sajūsmināja ikkatru klātesošo.
Paldies visiem lasītājiem par piedalīšanos un skolas bibliotekārei Valdai Tučai par pasākuma organizēšanu.

Teksts, foto: Kristīne Zobena