Vārda dienu šodien svin: Adele, Antra, Ada

"Skolas somas" aktivitāte

8klase Lielvarde2019.gada 8. maijā 8.a un 8.b klases skolēni ar audzinātājām I. Ludāni un I. Kārkliņu devās uz interešu izglītības centru “Lielvārdi”, kur izvēloties saturisko jomu “Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā” aktīvi piedalījāmies nodarbībā 3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati.

Nodarbība ir saistīta ar zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā un pasaulē, tā veidota gan kā diskusija, gan stāstījums par mūsdienu aktualitātēm. Noskaidroja, kā 3D tehnoloģijas pielieto dažādās industrijās un kādu profesiju pārstāvji pielieto zināšanas šajā jomā. Skolēni tika apmācīti darbā Tinkercad telpiskās modelēšanas programmatūru un izpildīts praktiskais darbs 3D modelēšanā. Pēc tam sekoja skaidrojums par telpiskā rasējuma sagatavošanu 3D drukāšanai un drukāšanas procesa demonstrācija. Nodarbība ir ļoti cieši saistīta ar inženierzinātnēm – ķīmija, fizika.

 

Skolēniem ļoti patika pasākums – iesaistījās labprāt gan diskusijās, gan dalījās ar savu pieredzi modelēšanā. Katrs varēja iemēģināt roku konstruēšanā un precīza maketa veidošanā, kur secinājums bija, ka tas nav tik viegli un ka ir jāzin daudzas lietas – matemātiskie aprēķini, rasēšanas principi, datorprasmes. Pasākums veicināja arī skolēnu sadarbības prasmes un saliedēšanu, jo skolēni gan skatījās citu skolēnu veikumu, gan palīdzēja tiem, kam nesanāca vai nesaprata. Izteica vēlēšanos piedalīties vēl līdzīgās nodarbībās – kas ir ārpus ierastajām skolas sienām, ar mūsdienīgu aparatūru un iespējām.

Sagatavoja: 8.a klases audzinātāja Ilona Kārkliņa

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.