Pašpārvalžu seminārs

9.aprīlī Ogres novada skolu pašpārvalžu aktīvie jaunieši devās uz Suntažu vidusskolu, lai viens otram nodotu savu uzkrāto pieredzi darbā ar skolu pašpārvaldi.
Suntažu vidusskolas pašpārvaldes prezidents Artis Farins ar saviem pašpārvaldes biedriem, pašpārvaldes koordinatore, direktora vietniece ārpusklases darbā Gunta Būmeistare un skolas direktors Mārtiņš Leja sirsnīgi un mīļi sagaidīja mūs ar kafiju un kliņģeri. Jauniešus pozitīvi pārsteidza Suntažu vidusskolas direktors, kas sirsnīgā sarunā personīgi iepazīstināja jauniešus ar skolu.


Apmācības norisinājās Suntažu pils pagrabā, kur bijusī garderobe pārtapusi mūsdienīgā neformālās izglītības telpā, kur aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde, notiek mākslas nodarbības un citas aktivitātes, kas prasa māksliniecisku vidi. Jaunieši izspēlēja iepazīšanās spēles un sāka aktīvu darbu savu pašpārvalžu prezentēšanā. Iepazināmies ar Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas un Ogres tehnikuma pašpārvalžu darbību. Jaunieši uzzināja, ar ko atšķīrās Ogres novada Jauniešu domes darbs no skolu pašpārvaldes darba. Jauniešu domes prezidente Annija Šķēle motivēja jauniešus “izkāpt no savas komforta zonas”, nebaidīties kļūdīties un izvērtēt savu draugu loku.
Pēc gardajām pusdienām jaunieši izzināja Suntažu pils vēsturi, apmeklējot pils muzeju Ilzes Ludānes vadībā un uzkāpjot pils tornī. Viens no interesantākajiem šīs dienas noslēguma uzdevumiem bija jauniešu orientēšanās. Pēc Suntažu vidusskolas evakuācijas plāna jauniešiem bija jāatrod kontrolpunkti un jāizpilda uzdevumi, lai varētu “atrast” izeju uz autobusu.
Seminārā piedalījās Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1. vidusskolas, Ogres tehnikuma un Ogres novada Jauniešu domes pārstāvji.
Paldies Suntažu vidusskolas skolēnu pašpārvaldei, skolas kolektīvam par sirsnīgo un draudzīgo uzņemšanu savā skolā.

 Informāciju sagatavoja Ogres novada Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Diāna Bartušauska.