Vārda dienu šodien svin: Verners, Muntis

Skaļā lasīšana arī Suntažu vidusskolā

lasisanaLai sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedētu bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicinātu lasītprieku, Holandē jau vairāk nekā 20 gadus notiek Skaļās lasīšanas sacensība, kurā iesaista ap miljons bērnu.
Latvijas Nacionālā bibliotēka 2017. gadā pārņēma šo projektu, sākot organizēt Skaļās lasīšanas sacensības Latvijā, iesaistot tajā 5. un 6. klašu skolēnus. Sacensība notiek četrās kārtās - klases, skolas, novada, valsts mērogā. Skolēniem jāizvēlas kāda grāmata, jāiepazīstina klausītāji ar tās saturu, tad izteiksmīgi jānolasa izvēlētais fragments.

15. janvārī arī Suntažu vidusskolas 11 skolēni 1. reizi piedalījās skolas Skaļās lasīšanas sacensībā: Dāvis Palkavnieks-Pastars, Maksis Boļbans, Gustavs Ivansons, Lelde Liepa, Viktorija Plūme, Lana Burkevica, Emīlija Estere Rovenska, Katrīna Barkāne (5.klase), Anita Liepiņa, Elizabete Dika, Martins Krūze (6.klase).


Dalībniekus vērtēja tiesneši - interešu izglītības skolotājs Gundars Cauka, sociālais pedagogs Ieva Jakobsone, pamatizglītības skolotāja Linda Jēkabsone, skolēnu pašpārvaldes pārstāves Samanta Deguna, Tīna Elīza Ancāne.

Lai ievingrinātu balsi, vispirms skolēni veica dažādus dikcijas vingrinājumus. Latviešu valodas skolotāja Ira Andersone nolasīja fragmentu no Holca-Baumerta grāmatas “Alfons Trīcvaidziņš”.

Uz novada skati, kura Ogrē notiks marta mēnesī, tika izvirzīti 5. klases skolēni Lelde Liepa, Gustavs Ivansons, Katrīna Barkāne.

Teksts: bibliotekāre Valda Tuča
Foto: Andris Linde

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.