Vārda dienu šodien svin: Verners, Muntis

Starptautiskā Laimes diena Suntiņos

bdbVai jūs zinājāt, ka 20. marts ir Starptautiskā laimes diena? Mēs - 11. klase un klases audzinātāja Ira Andersone nezinājām, bet mazas laimītes sajūtu izjutām, kad atsaucāmies uz skolotājas Guntas Milleres aicinājumu un ciemojāmies “Suntiņos”. Lasījām mazajiem pasakas, gājām rotaļās. Šī bija ļoti laba pieredze mums pašiem un lieli prieki mazajiem. Atpakaļ uz skolu devāmies pozitīvi uzlādējušies.


Vienpadsmito domas:
,,Prieks iepriecināt mazos bērnus. Jauki bija skatīties, kā mazie bērni priecājās un ar interesi mūs vēroja. Prieks, ka audzinātājas mūs sagaidīja, ka viņām patika.”
,,Man patika lasīt mazajiem pasaku par vecīša cimdiņu. Viņi uzmanīgi klausījās un viņiem, manuprāt, patika. Viņi bija aktīvi un labprāt piedalījās visās rotaļās.”
,,Ļoti patīkami atrasties pie mazajiem, patīkami redzēt viņus smaidīgus. Gribētu aiziet vēlreiz. Atlikušajā dienas daļā bija pozitīvas emocijas.”
,,Centāmies sniegt gaišas un saulainas emocijas. Bija prieks redzēt bērnu sejās smaidu.”
,,Pozitīvas emocijas. Šo pasākumu vajadzētu ieviest kā tradīciju skolā. Gandarījums par paveikto darbiņu.”
Varu vien piekrist I. Ziedonim: ,,Lielas laimes nemaz nav, ir tikai tādas mazas laimītes, ir tikai tādi ikdienības prieki”.
Jāsaka, ka pie “Suntiņiem” bijām pirmo reizi. Iespējams, ka aizsākām tradīciju, kad vecāko klašu skolēni dodas pie mazajiem lasīt, rotaļāties. Varu vien piebilst, ka līdzīgas emocijas bija 19. februārī - Starptautiskajā pasaku lasīšanas dienā, kad sadarbībā ar skolas bibliotēku, mēs ciemojāmies pie piecgadīgajiem un sešgadīgajiem skolas pils zālē, kur lasījām I. Ziedoņa "Krāsainās pasakas”, kopā gājām rotaļās. Šī gan jau ir tradīcija. Bet pasaku lasīšanas dienu 1.- 4. klasei organizēja skolas bibliotekāre. 13. martā Latvijas skolu aktīvākie bibliotekāri LNB tika aicināti prezentēt bibliotēkas darbību. Aktīvāko vidū arī Suntažu vidusskolas bibliotēka un tās vadītāja Valda Tuča.
Lai katram izdodas izbaudīt ikdienības prieku, izdarot kādam labu!
Foto, teksts: Samanta Deguna, 11.klases skolniece

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.