Putnu nedēļa “Suntiņos” no 18.04. – 21.04.

burisSīki putni, mazi putni

Koku zaros sasēduši,

Čivu, čivu , čivināja,

Rīta sauli ieraugot.

Iestājoties pavasarim putni ir atgriezušies no siltajām zemēm un sāk vīt savas ligzdas, lai perētu mazos putnēnus, bet ne visi putni to dara. Dažiem no tiem ir vajadzīga cilvēka palīdzīgā roka. Katru dienu ejot ārā dzirdamas skanīgās strazda dziesmas, tāpēc mēs nolēmām pagatavot putnu būrīti. Šinī procesā jāsaka paldies atsaucīgajam Dainim Kārkliņam, kas sagatavoja putnu būrītim nepieciešamos materiālus, un  Modrim Grišānam, kurš kopā ar bērniem pagatavoja putnu būrīti.   

“Suntiņu” kolektīvs