Vārda dienu šodien svin:

Prakse.lv palīdz izvēlēties profesiju

tNo 10.-14. aprīlim sadarbībā ar Prakse.lv , Latvijas uzņēmumos tiek rīkotas atvērto durvju dienas. Šoreiz izvēlējāmies viesnīcu biznesa un apkalpošanas jomu. Mūs laipni uzņēma viesnīcu tīkla '' Mogotel"' darbinieces. Viesojāmies Welton Centrum Hotel&SPA", "Welton Riga Hotel&SPA", uzzinājām par karjeras iespējām, personīgo izaugsmi un jomu, kur noteikti sadarbības prasmēm jābūt augstā līmenī. Ar to ceļojums nebeidzās. LTV tikāmies ar komunikablo, pozitīvo un darbīgo Reini Ošenieku, kas stundas garumā mūs ieveda visos sporta ziņu pasaules sīkumos un stūrīšos.

Guvām pozitīvas emocijas un pārliecību: "Pēc vidusskolas beigšanas dzīve un iespējas tikai sākas!" 
Signe Zutere.

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit