Pieejamības rīki

Pieņemšanā pie direktora

IMG 727821. decembrī notika tradicionālais mācību gada noslēguma pasākums Pieņemšana pie direktora, kurā pulcējās skolēni ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem un nevainojamu uzvedību saskarsmē, viņu ģimenes un skolotāji. Šogad tie bija 44 skolēni no 4 - 12. klasei, kuru vērtējumi liecībā ir no 7 līdz 10 ballēm.  8 skolniecēm liecībās vērtējumi ir 8 - 10 ballēm, bet 4 skolniecēm  - Zanei Kampai, Helēnai Ginterei, Santai Makarovai, Īrisai Bričkai un 1.semestrī vidējais vērtējums ir virs 9 ballēm. 

 

Pagasta pārvaldes pārstāvji izteica pateicības skolēniem un viņu vecākiem, pasniedza diplomus un Ziemassvētku dāvanas. Ģimenes kopā ar direktoru nofotografējās pie svētku eglītes. Pasākuma viesi bija mūziķi no Putnu balles, kas ar saviem priekšnesumiem iepriecināja visus klātesošos, pievienojās noslēguma fotogrāfijai un sniedza autogrāfus. 

Noslēgumā visi pakavējās pie skaisti klāta Ziemassvētku cienasta galda, priecājoties par paveikto.

Lai skolēniem labi panākumi mācībās arī otrajā semestrī! Izturību skolotājiem!

Ieva Glūdiņa

ozio_gallery_nano