Vārda dienu šodien svin:

Pieņemšanā pie direktora

IMG 727821. decembrī notika tradicionālais mācību gada noslēguma pasākums Pieņemšana pie direktora, kurā pulcējās skolēni ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem un nevainojamu uzvedību saskarsmē, viņu ģimenes un skolotāji. Šogad tie bija 44 skolēni no 4 - 12. klasei, kuru vērtējumi liecībā ir no 7 līdz 10 ballēm.  8 skolniecēm liecībās vērtējumi ir 8 - 10 ballēm, bet 4 skolniecēm  - Zanei Kampai, Helēnai Ginterei, Santai Makarovai, Īrisai Bričkai un 1.semestrī vidējais vērtējums ir virs 9 ballēm. 

 

Pagasta pārvaldes pārstāvji izteica pateicības skolēniem un viņu vecākiem, pasniedza diplomus un Ziemassvētku dāvanas. Ģimenes kopā ar direktoru nofotografējās pie svētku eglītes. Pasākuma viesi bija mūziķi no Putnu balles, kas ar saviem priekšnesumiem iepriecināja visus klātesošos, pievienojās noslēguma fotogrāfijai un sniedza autogrāfus. 

Noslēgumā visi pakavējās pie skaisti klāta Ziemassvētku cienasta galda, priecājoties par paveikto.

Lai skolēniem labi panākumi mācībās arī otrajā semestrī! Izturību skolotājiem!

Ieva Glūdiņa

ozio_gallery_nano

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit