Projektu nedēļa Suntažu vidusskolā

 SUNTAŽU VIDUSSKOLAS PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA PLĀNOJUMS

11. - 12. janvārī un 3. – 5. februārī.

 P.,O.,T.,C. – skolēnu darbs pie projektu darbiem skolotāju – konsultantu vadībā. (Klases audzinātājs pārzina skolēnu darbu).
Piektdiena 5.02. – darbu prezentācija pa klašu grupām:
1.      – 4.kl. – pils aktu zālē plkst. 10.00 katra klase prezentē veidoto projektu. No rīta priekšzālē tiek iekārtota izstāde.

 5.a – Ilona Kārkliņa

 5.b – Ilze Ludāne

 6. – Inita Tolpežņikova

school supplies

 7. – Lolita Villere

 8. – Gunta Andersone

 9.a – Ira Andersone

 9.b – Valda Tuča

 10. un 11. klases darbu aizstāvēšana notiek kopā -  Ieva Glūdiņa, Inita Andževa ar komisiju

 12. – Rita Glaudiņa ( Žetonu vakars).

Pēc darbu noklausīšanās  - darba rezumējums, izvērtējums. Skolēns saņem vērtējumu 10 ballu sistēmā, kas tiek ierakstīts liecībā.

Otrdien, 9.februārī aktu zālē labāko projektu un ZP darbu lasījumi  (divi skolēni no katras 5. – 11. klases)

 Projektu darba dienās autobusi uz māju sāk kursēt plkst.12.40

Mācību pārzine Skaidrīte Andževa