Vārda dienu šodien svin: Rainers, Nellija, Ojārs

Mēs ar Jums lepojamies

Padomes sastāvs 2018./2019. m./g.

I     Pagasta pārvaldes vadītājs V. Ancāns( vai pārvaldes deleģēts pārstāvis) II    Skolas administrācija ( direktors un filiāles vadītāja). III Ievēlētie izglītojamo vecāku pārstāvji:

Nr. Klase Vārds, uzvārds
1. Suntiņi Ivars Ziemelis
2. 5. gad. Elita Kārkliņa
3. 6. gad. Sintija Eglīte
4. 1.  kl. Ieva Vendele
5. 2. kl. Aija Strazdiņa
6. 3. kl. Jogita Jēkabsone
7. 4. kl. Guntars Matvejāns
8. 5. kl. Mārīte Bērziņa
9. 6. kl. Melana Krūze
10. 7. kl. Kira Vorslova
11. 8. a kl. Sarma Spirģe
12. 8. b kl. Ina Maurāne
13. 9. kl. Aija Mežinska
15. 10. kl. Gunta Farina
16. 11. kl. Aija Mežinska
17. 12. kl. Juris Andrukovičs
18. Lauberes filiāle Kristīne Damaseviča

IV   Pedagogu pārstāvji:

  1. Dita Barkāne - pirmsskola,
  2. Ināra Ozoliņa - sākumskola,
  3. Rita Glaudiņa - pamatskola,
  4. Gunta Andersone - vidusskola.

V   Izglītojamo pārstāvji:

  1. Samanta Deguna
  2. Artis Farins
  3. Santa Makarova

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.