Vārda dienu šodien svin: Verners, Muntis

Mēs ar Jums lepojamies

Padomes sastāvs 2019./2020. m./g.

I     Pagasta pārvaldes vadītājs V. Ancāns( vai pārvaldes deleģēts pārstāvis) II    Skolas administrācija ( direktors un filiāles vadītāja). III Ievēlētie izglītojamo vecāku pārstāvji:

Nr. Klase Vārds, uzvārds
1. Suntiņi Ivars Ziemelis
2. 5. gad. Maija Balode
3. 6. gad. Elita Kārkliņa
4. 1.  kl. Dinārs Ivanovs
5. 2. kl. Ieva Vendele
6. 3. kl. Ainārs Lielmežs
7. 4. kl. Jogita Jēkabsone
8. 5. kl. Lauris Miķelāns
9. 6. kl. Mārīte Bērziņa, Jānis Ādamsons
10. 7. kl. Ineta Donska
11. 8. kl. Juris Andrukovičs
12. 9. a kl. Sarma Spirģe
13. 9. b  kl. Ina Maurāne
15. 10. kl. Inguna Knodze
16. 11. kl. Gunta Farina
17. 12. kl. Aija Mežinska
18. Lauberes filiāle Kristīne Damaseviča

IV   Pedagogu pārstāvji:

  1. Edīte Strīķe - pirmsskola,
  2. Ināra Ozoliņa - sākumskola,
  3. Rita Glaudiņa - pamatskola,
  4. Gunta Andersone - vidusskola.

V   Izglītojamo pārstāvji:

  1. Una Juškāne
  2. Artis Farins
  3. Santa Makarova

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Meklē mūs šeit

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.