Aktualitātes

Par Jauniešu centru Suntažos

rinalds26. septembrī 8. - 9. klasei un 10.-12. klasei bija tikšanās ar Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvaldes jaunatnes lietu speciālistu Rinaldu Rudzīti. Šajā tikšanās reizē tika analizēts jautājums par jauniešu centra izveides nepieciešamību Suntažos un tā darbības virzieniem.

Signe Zutere

"Es runāju caur dzeju"

dzejaSiltajā 26. septembra dienā pils aktu zālē notika dzejas lasījumi „Es runāju caur dzeju” 8.-12.klasei. Mūsu skolā šī tradīcija ir jau 3. gadu pēc kārtas. Šogad tradīcijas tika paplašinātas un dzeju lasīja ne vien skolēni, bet arī skolotāji, turklāt kuplā skaitā. Interesanti, ka dzeja tika lasīta ne vien latviski, bet arī vācu, spāņu un angļu valodā. Viskuplāk pārstāvēta bija 12. klase - dzeju lasīja 9 skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad starp lasījumiem varējām baudīt muzikālas starpspēles Ilutas  un Sanijas (8. klase) izpildījumā.

Juta Buklovska

Olimpiskā diena 2017 Ogrē

22. danielsseptembrī Suntažu vidusskolas sportisti pārstāvēja savu skolu Ogres olimpiskajā dienā 2017. Sportisti parādīja sevi no labākās puses un ieguva:
1.vietu - 4*100 m stafetē (6.-7. klases zēni)
1.vietu - 4*100m stafetē (10.-12.klases meitenes)
3.vietu - zviedru stafetē (6.-7. klases zēni)
Lepojamies ar mūsu sportistiem!

Teksts: Juta Buklovska

Ogres novada sporta spēlēs lieliski rezultāti

dana13.septembrī, Ogres sporta stadionā norisinājās novadu sporta spēles, kurās vairākās disciplīnās tika pārstāvēta arī Suntažu vidusskola. Mājās atgriezāmies ar lieliskiem rezultātiem:

Suntiņiem jau 5!

suntŠe mēs esam Suntiņi,
Visu jaukākie bērniņi;
Sanākat nu visas saimes
No malu maliņām,
Vēlējat kuplas laimes
Mums uz jaunām gaitiņām:
Šodien, mīļie radiņi,
Mums ir pieci gadiņi.

Patriotiskais pārgājiens

665. septembrī, par spīti vēsajiem laika apstākļiem, 9. klase devās Juglas kaujas 100. gadadienai veltītā gājienā Ogres Zilajos kalnos. Pulcēšanās notika Zilo kalnu pakājē. Kopumā nosoļojām 3 kilometrus, pa ceļam vācot čiekurus un citus dabas materiālus, ar kuriem aizpildīt izvietoto Latvijas kontūru. Nonākot galapunktā, sekoja Ikšķiles un Ogres novadu domes priekšsēdētāju uzrunas, kurās klausījās vairāk nekā 1000 jauniešu.

Sporta nedēļa 4. - 8.09.

 

 

22

Lai vieglāk iesākt jauno mācību gadu, pirmajā mācību nedēļā tika rīkotas sporta dienas. Pirmdien stafetēs un sporta spēlēs sacentās 5. - 6. klases, otrdien - 7. - 8. klases, trešdien - 9. - 12. klases. Uzvarēja draudzība! Pasākumu vadīja lieliskie sporta skolotāji Gundars Tipāns un Mārtiņš Leja.

Zinību dienā

11Koku lapas jau sākušas krāsoties un tas nozīmē, ka klāt ir jauns mācību gads. Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 18 pirmklasnieki, kam nāksies apgūt tik daudz kā jauna un interesanta.
Ar skolas ikdienu tika iepazīstināti arī visu bērnu vecāki. Notika tikšanās ar jaunsardzes pārstāvi Kristianu Vuļu, pie mums viesojās arī projekta "Esi Līderis" vadītājs Jānis Stabiņa kungs. Par drāmas un radošās komunikācijas nodarbībām mūs ieinteresēja Gundars Cauka. Arī mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un viņu vecākiem bija iespēja iepazīties ar aktualitātēm šajā mācību gadā. Novēlu visiem veiksmi un spēju izvēlēties sev piemērotākās nodarbes, jo piedāvājumu klāsts ir ļoti plašs.
Foto: Andris Linde
Teksts: Signe Zutere

Veiksmi absolventiem! Audzinātājas sveiciens!

inita10. jūnijā ziedus un laba vēlējumus saņēma 12 Suntažu vidusskolas absolventi – 7 meitenes un 5 zēni.

Par gūtajiem panākumiem mācībās un teicamām sekmēm Zanei Kampai tika pasniegts Ministru prezidenta Atzinības raksts. Evija Andersone, Reinis Ozoliņš, Ilze Glaudiņa, Krista Barane saņēma Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm, aktīvu sabiedrisko darbu. Tika pasniegti pateicības raksti šo absolventu vecākiem. Absolventi saņēma skolas Goda grāmatas apliecības par godalgotu vietu iegūšanu novada, valsts rīkotajās mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.

12.klases skolēnu zināšanu rezultāti centralizētajos eksāmenos 2016./17. mācību gadā

Šajā mācību gadā mūsu skolas 12.klases skolēni  kārtoja eksāmenus par vidusskolas kursu šādos mācību priekšmetos un uzrādīja labus rezultātus:

Mācību priekšmets

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Fizika

Vidējais apguves līmenis Suntažu vidusskolā (%)

75,2%

46,6%

63,2%

78%

45%

Vidējais apguves līmenis valstī (%)

59,7%

34,9%

50,9%

41,5%

49,9%

 

         

Salīdzinājums

+15,5%

+11,7%

+12,3%

+36,5%

-4,9%

Salīdzinot ar valstī vidējo rezultātu, esam uzrādījuši daudz labākus rezultātus  angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā (skat. tabulu) - visos valstī obligāti noteiktajos kārtojamajos mācību priekšmetos. Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem un skolas darbu! Lai absolventiem veicas iestāties augstskolās!!!

Direktora vietniece mācību darbā: Skaidrīte Andževa.

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Kā mūs atrast

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.